Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmKoyo - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC firmy Koyo Electronics

Niniejszy driver służy do komunikacji ze sterownikami PLC firmy Koyo Electronics. Patrz również Komunikacja ze sterownikami PLC firmy Koyo Electronics.
 
Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy zaznajomić się z rozdziałem: Komunikacja przy pomocy driverów PROMOTIC.
 
Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji: PmKoyo. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.
- Driver potrafi komunikować się ze sterownikami PLC Direct Logic firmy Koyo Electronics (typ DL 205,305,405,05,06) poprzez protokół DirectNET.
- Komunikacja przebiega po łączu szeregowym komputera (COM1, COM2 ...).
- Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji MASTER (tzn. wywołuje transmisję danych).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmComm.

Driver umożliwia wykorzystanie obiektu PmCommMsg. Obiekt PmCommData nie można zastosować.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "Koyo PLC"

 

Zalecone wartości parametrów:

Opis i zalecane wartości dla pozycji Parametry protokołu:
Limit czasu odbioru odpowiedzi Okres czasu (w milisekundach) w którym driver będzie oczekiwać na odpowiedć po odesłaniu wiadomości. Jeżeli do tego czasu nie zostanie odebrana żadna odpowiedć, wtedy transmisja wiadomości zostanie zakończona (zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer z błędem 24 lub 66).
TrybProtokół DirectNET posiada dwa tryby. Ustawienie trybu potrzeba zrobić tylko w aplikacji PROMOTIC, sterownik PLC automatycznie detekuje, który tryb jest w użyciu.
HEX - Polecany tryb, który optymalizuje ilość przenoszonych bajtów tym że, dane transformuje do Hexa bajtów.
ASCII - Ten tryb dla przeniesienia wymaga dwukrotną ilość bajtów niż tryb HEX. Z tego powodu nie jest zalecany do przenoszenia większych ilości danych.
 

Opis komunikacji przy pomocy obiektów PmCommMsg

Szczegółowy opis poszczególnych wiadomości i adresów wejść, wyjść liczników, itd. znajdziesz w dokumentacji do sterownika PLC Koyo rozdział 6 i aneksy D,E,F.
Opis konfiguratora PmCommMsg > Parametry > Parametry wiadomości:
Typ danychOkreśla typ danych, które mają być zapisywane do/odczytywane z PLC. Pierwsze cztery typy są przeznaczone dla PLC typu DL 205/405/05/06. Dla starszego typu DL305 są przeznaczone ostatnie cztery typy.
31 - V memory, T/C current value - Przy pomocy tej wiadomości jest możliwy dostęp do jakiejkolwiek informacji znajdującej się w PLC. Wejście, wyjście, pamięć programowa, pamięć danych, liczniki,bity stanów, TMR, CTR, itd.

W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana 16 bitami (zmienna może mieć wartość w zakresie od 0 do 65535). W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Long.

32 - Inputs (X,GX,SP) - Ta wiadomość jest podzbiorem wiadomości (31). Przy pomocy tej wiadomości jest możliwy dostęp do wejść i przekażników specjalnych.

Adresuje się zawsze 8 wejść lub wyjść jednocześnie. To znaczy, że jeżeli chcemy zmienić wartość jednego wyjścia, wtedy musimy znać stan pozostałych siedmiu wyjść i wszystkie zmienić jednocześnie.

W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana jako 1 bit. W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Boolean.

33 - Outputs (Y,C,Stage,T/C bits) - Wiadomość jest podzbiorem wiadomości (31). Przy pomocy tej wiadomości jest możliwy dstęp do wyjść, bitów stanowych liczników, bitów stanowych timerów i bitów stanowych.

Adresuje się zawsze 8 wejść lub wyjść jednocześnie. To znaczy, że jeżeli chcemy zmienić wartość jednego wyjścia, wtedy musimy znać stan pozostałych siedmiu wyjść i wszystkie zmienić jednocześnie.

W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana jako 1 bit. W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Boolean.

39 - Diagnostic status - Przy pomocy tej wiadomości można stwierdzić jakąkolwiek diagnostykę PLC. Ostatnia wiadomość, ilość poprawnych wiadomości, ilość błędnych wiadomości, ilość powtórzeń, itd.

W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana 8 bitami (zmienna może mieć wartość w zakresie od 0 do 255). W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Byte.

31 (DL305) - Data registers - Przy pomocy tej wiadomości jest możliwy dostęp do rejestrów danych.

W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana 8 bitami (zmienna może mieć wartość w zakresie od 0 do 255). W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Byte.

31 (DL305) - T/C accumulator - Przy pomocy tej wiadomości jest możliwy dostęp do akumulatora liczników i timerów.

W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana 16 bitami (zmienna może mieć wartość w zakresie od 0 do 65535). W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Long.

33 (DL305) - I/O, internal relays, shift register bits - Przy pomcy tej wiadomości jest możliwy dostęp do wejść, wyjść, przekażników specjalnych, liczników, timerów. Przy pomocy tej wiadomości jest możliwa (w odróżnieniu od PLC 205,405) oddzielna adresacja poszczególnych bitów.

W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana jako 1 bit. W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Boolean.

39 (DL305) - Diagnostic status - Przy pomocy tej wiadomości można stwierdzić całą diagnostykę sterownika PLC. Ostatni błąd, ilość poprawnych wiadomości, ilość błędnych wiadomości, ilość powtórzeń, itd.

W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana 8 bitami (zmienna może mieć wartość w zakresie od 0 do 255). W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Byte.

Ilość danychOkreśla ilość danych, które mają być zapisywane do/odczytywane z PLC. Dane zostaną automatycznie wygenerowane do zakładki Dane-odbiór lub Dane-wysłanie.
Kierunek transmisjiOkreśla, czy data będą zapisywane do sterownika lub czy będą z niego odczytywane
Write - Dane będą zapisywane do PLC.
Read - Dane będą odczytywane z PLC
Dla każdego typu danych w zakładkach Dane-wysłanie oraz Dane-odbiór obiektu PmCommMsg zostaną wytworzone następujące zmienne:
W zakładce Dane-wysłanie znajdują się zmienne:
Slave - Tutaj wprowadza się adres PLC, z którym jest żądana komunikacja.
Addr - Tutaj wprowadza się adres pierwszej zmiennej. Dla V-Memory, wprowadza się DirectNet Reference Address (adres poszczególnych miejsc pamięciowych, który jest wykorzystywany w sterowniku PLC).

Uwaga: To nie jest adres bezpośredni V-memory! W dokumentacji PLC są w aneksie dla danego typu PLC określone mapy pamięci V-Memory z przeliczeniem na DirectNet Reference Address.

Data0.. - Tutaj wprowadza się wartości, które mają zostać wysłane. Te zmienne obowiązują tylko dla Kierunek transmisji = Write.
W zakładce Dane-odbiór znajdujuą się zmienne:
Data0.. - Tu zapisywane są przyjęte wartości. Te zmienne obowiązują tylko dla Kierunek transmisji = Read.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice