Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmFatek - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC FATEK

Niniejszy driver służy do komunikacji ze sterownikami PLC FATEK za pośrednictwem protokołu FACON. Patrz również Komunikacja ze sterownikami PLC FATEK.
 
Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy zaznajomić się z rozdziałem: Komunikacja przy pomocy driverów PROMOTIC.
 
Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji: PmFatek. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.
- Komunikacja przebiega poprzez Ethernet lub po łączu szeregowym komputera (COM1, COM2 ...).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmComm.

Driver umożliwia stosowanie obiektów PmCommMsg oraz PmCommData. Dla zwykłych przypadków transmisji danych jest bardziej dogodne zastosowanie obiektu PmCommData.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "Sterowniki PLC Fatek"

- Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji MASTER (tzn. wywołuje transmisję danych).
- Komunikacja jset sieciowa, tzn. przy pomocy jednego obiektu PmComm można komunikować się z kilkoma urządzeniami (protokół umożliwia adresację urządzeń).
 
Obszary danych w sterowniku, z których można odczytywać/zapisywać::
obszar danych wskazanie wejść dyskretnych wskazanie zmiennych 16-bitowych wskazanie zmiennych 32-bitowych
X = Input discrete X0〜X9999 WX0〜WX9984 DWX0〜DWX9968
Y = Output relay Y0〜Y9999 WY0〜WY9984 DWY0〜DWY9968
M = Internal relay M0〜M9999 WM0〜WM9984 DWM0〜DWM9968
S = Step relay S0〜S9999 WS0〜WS9984 DWS0〜DWS9968
T = Timer discrete T0〜T9999 WT0〜WT9984 DWT0〜DWT9968
C = Counter discrete C0〜C9999 WC0〜WC9984 DWC0〜DWC9968
RT = Timer register - RT0〜RT9999 DRT0〜DRT9998
RC = Counter register - RC0〜RC9999 DRC0〜DRC9998
R = Data register - R0〜R65535 DR0〜DR65534
D = data register - D0〜D65535 DD0〜DD65534
 

Zalecone wartości parametrów:

Zalecane wartości dla pozycji Parametry łącza szeregowego:
Prędkość transmisji9600 Bd
Ilość bitów informacji7
ParzystośćEVEN (parzysty) lub NO (żaden)
Ilość bitów stopu1
Opis i zalecane wartości dla pozycji Parametry protokołu:
Limit czasu odbioru odpowiedziWyłącznie dla łącza szeregowego. Odpowiednią wartością jest na przykład 2000 ms. Okres czasu (w milisekundach) w którym driver będzie oczekiwać na odpowiedć po odesłaniu wiadomości. Jeżeli do tego czasu nie zostanie odebrana żadna odpowiedć, wtedy transmisja wiadomości zostanie zakończona (zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer z błędem 24 lub 66).

Opis komunikacji przy pomocy obiektów PmCommData

Dla niniejszego drivera komunikacyjnego można zastosować obiekty PmCommData.

Zmiennych w obiekcie PmCommData (albo jeszcze lepiej zmiennych w obiekcie PmData z rozszerzeniem danych ExtComm) może być dowolna ilości, mogą być dowolnego typu danych i w dowolnej kolejności. Driver sam w zoptymalizowany sposób odczyta dane z urządzenia przy pomocy wewnętrznie wytworzonych wiadomości komunikacyjnych.

Odczytywane są wszystkie zmienne (jeżeli konfigurator Odświeżanie danych zezwolone jest zaznaczony). Przy zapisie do zmiennej do urządzenia jest odesłana tylko zapisywana zmienna (jeżeli konfigurator Automatycznie przesyłaj przy zapisie do pozycji jest zaznaczony).

 
Opis konfiguratora ItemID:

ItemId jest identyfikatorem tekstowym pozycji, który służy do adresacji parametru w urządzeniu. Z konfiguratora ItemID driver stwierdzi, w jaki sposób ma zostać wartość pozycji wczytana lub wysłana. Tekst można wpisać ręcznie, lub ułożyć przy pomocy okna, które zostanie otwarte przy pomocy przycisku wprawo od konfiguratora. Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Identyfikator składa się z części obowiązkowej i nieobowiązkowej. Częścią obowiązkową jest nazwa "urządzenia" (X,WX,DWX, .., C,WC,DWC, RT,DRT, .., D,DD) oraz indeks liczbowy. Poza tym są dwie nieobowiązkowe części: Na początku można określić adres sterownika PLC (nieobowiązkowo). Na końcu można nieobowiązkowo wpisać tekst .S, który oznacza, że zmienna (tylko dla rejestrów RT, RC, R, D) jest liczbą ze znakiem (signed).

Przykłady:

Slave5.DR100.S = Chodzi o rejestr R100, z który będzie opracowany jako zmienna 32-bitowa ze znakiem. Rejestr znajduje się w sterowniku o adresie 5.
DR100.S = To samo jak w poprzednim przykładzie, tylko adres sterownika zostanie określony z konfiguratora "Domyślny adres PLC"./>
DR100 = To samo jak w poprzednim przykładzie, tylko wartość będzie liczbą bez znaku.
Opis konfiguratora PmCommData > Parametry > Parametry specjalne:
Domyślny adres PLCW tym miejscu wprowadzony adres można zastosować przy ustawianiu konfiguratora ItemID w zmiennych w tym obiekcie (tzn. w zmiennych w zakładce Dane lub rozszerzeniach danych ExtComm). Adres amożna wprowadzić w ItemID:
- na przykład Slave3.D6 - wtedy wartość zmiennej będzie odczytywana ze sterownika o adresie 3.
- lub bez określenia, tzn. D6 - to onacza, że adres zostanie przejęty z niniejszego konfiguratora.

Ten parametr można podczas biegu aplikacji zmienić i odczytać w skrypcie przy pomocy metod: SetSpecParam("SlaveAddr") oraz GetSpecParam("SlaveAddr").

Opis komunikacji przy pomocy obiektów PmCommMsg

Obiekty PmCommMsg można zastosować do specjalnych komunikacji, których nie można wykonać przy pomocy obiektu PmCommData.
 
Lista oraz opis wiadomości komunikacyjnych:
40h - Zwięzły odczyt stanu systemowego PLC: Odczyta 3 zmienne (Status0-2) typu Byte. Wartościami są 0=Enable, 1=Disable.
42h - Zapis stanu jedynego elementu dyskretnego: Do jednego elementu w określonym obszarze danych zapisze wartość. Wartościami są 1=Disable, 2=Enable, 3=Set, 4=Reset.
43h - Odczyt stanów ENABLE/DISABLE ciągu elementów dyskretnych: Z określonego obszaru danych odczyta określoną ilość elementów od danego adresu. Wartości są typu Boolean, true=1=disable, false=0=enable.
44h - Odczyt stanów ciągu elementów dyskretnych: Z określonego obszaru danych odczyta określoną ilość elementów od danego adresu. Wartości są typu Boolean.
45h - Zapis stanów ciągu elementów dyskretnych: Do określonego obszaru danych zapisze określoną ilość elementów od danego adresu. Wartości są typu Boolean.
46h - Odczyt ciągu rejestrów danych: Z określonego obszaru danych odczyta określoną ilość elementów od danego adresu. Wartości są typu Long.
47h - Zapis ciągu rejestrów danych: Do określonego obszaru danych zapisze określoną ilość elementów od danego adresu. Wartości są typu Long.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice