Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Tryby systemu PROMOTIC w zależności od rodzaju licencji

Środowisko deweloperskie oraz tryb runtime uruchamiane są w różnych trybach w zależności od tego, z jaką licencją są uruchamiane. System może być na przykład uruchamiany bez klucza licencyjnego (bez klucza sprzętowego), z licencją deweloperską PmDev, z licencją runtime PmRt100, PmRt500, PmRt1000, PmRt5000, PmRt50000, PmRtProf, itd. Jeżeli system jest uruchamiany bez klucza licencyjnego, wtedy tryby są jeszcze zależne od ustawienia konfiguratora Tryb runtime bez klucza sprzętowego. Następuje opis wszystkich trybów PROMOTIC, ich ograniczenia i zachowanie.
 
Identyfikator bieżącego trybu dla środowiska deweloperskiego i trybu runtime można stwierdzić w uruchomionej aplikacji PROMOTIC w nastęoujących miejscach:
- w edytorze aplikacji u dołu w prawej części pasku stanu
- w INFO systemie pod pozycją /System/Licence
 

Lista trybów środowiska deweloperskiego

- DevNone: Środowisko dewweloperskie nie można uruchomić. Ten tryb jest włączony:
- dla licencji runtime PmRt100 - PmRtProf
- dla aplikacji większej niż 100 zmiennych uruchomionej bez klucza licencyjnego
 
- DevFree: Bezpłatne środowisko deweloperskie (patrz PmDevFree). Ten tryb jest uruchomiony jeżeli aplikacja jest uruchomiona bez klucza licencyjnego i jej wielkość nie przekracza 100 zmiennych. Ograniczenie: w opisywanym trybie nie można wytworzyć w aplikacji większej niż 100 zmiennych. W celach testowania i dostrajania można aplikację uruchamiać w trybie runtime RtForDevFree lub aplikację do 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych można uruchamiać bez żadnych dalszych ograniczeń w trybie RtFree.
 
- DevProf: Pełne środowisko deweloperskie. Tryb ten jest aktywny, jeżeli aplikacja jest uruchomiona z licencją PmDev. Dla wytwarzania aplikacji nie ma żadnych ograniczeń. W celach testowania i dostrajania można aplikację uruchamiać w trybie runtime RtForDevProf.
 
- DevForRt: Środowisko deweloperskie uaktywnione w licencji runtime. Tryb ten jest aktywny, jeżeli aplikacja jest uruchomiona z licencją runtime zawierającą komponent PmDevForRt. Dla wytwarzania aplikacji nie ma tutaj żadnych ograniczeń, tylko w celu przejścia do środowiska deweloperskiego jest konieczne przytrzymanie klawisz Shift.

Lista trybów runtime

- RtNone: Trybu runtime nie można uruchomić. Tryb taki jest uruchomiony, jeżeli aplikacja jest uruchamiana bez klucza licencyjnego i jej wielkość przekracza 100 zmiennych (lub jeżeli jest do 100 zmiennych lecz konfigurator Tryb runtime bez klucza sprzętowego jest ustawiony na "RtNone+DevNone - nie można uruchomić ani w środowisku dewelopewrskim ani w trybie runtime").
 
- RtFree: Bezpłatny tryb runtime (patrz PmRtFree). Tryb ten jest uruchomiony, jeżeli aplikacja jest uruchomiona bez klucza licencyjnego, jej wielkość nie przekracza 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych a konfigurator Tryb runtime bez klucza sprzętowego jest ustawiony na "RtFree1 - bezpłatny runtime, aplikacja nie przekraczająca 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych, URUCHOMIENIE ŚRODOWISKA DEWELOPERSKIEGO" lub "RtFree2 - bezpłatny runtime, aplikacja nie przekraczająca 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych, URUCHOMIENIE RUNTIME (uruchomienie środowiska deweloperskiego przy pomocy <Shift>)". Tryb runtime działa nieograniczenie długo, wszystkie komponenty funkcjonują (komnunikacje, bazy danych ..) oraz jest dozwolony 2 x PmWebClient.
 
- PmRt100: Tryb runtime z licencją PmRt100. Tryb ten jest uruchomiony, jeżeli aplikacja jest uruchomiona z tą licencją a jej wielkość nie przekracza 100 zmiennych.
 
- PmRt500: Tryb runtime z licencją PmRt500. Tryb ten jest uruchomiony, jeżeli aplikacja jest uruchomiona z tą licencją a jej wielkość nie przekracza 500 zmiennych.
 
- PmRt1000: Tryb runtime z licencją PmRt1000. Tryb ten jest uruchomiony, jeżeli aplikacja jest uruchomiona z tą licencją a jej wielkość nie przekracza 1 000 zmiennych.
 
- PmRt5000: Tryb runtime z licencją PmRt5000. Tryb ten jest uruchomiony, jeżeli aplikacja jest uruchomiona z tą licencją a jej wielkość nie przekracza 5 000 zmiennych.
 
- PmRt50000: Tryb runtime z licencją PmRt50000. Tryb ten jest uruchomiony, jeżeli aplikacja jest uruchomiona z tą licencją a jej wielkość nie przekracza 50 000 zmiennych.
 
- RtProf: Tryb runtime z licencją PmRtProf. Tryb ten jest uruchomiony, jeżeli aplikacja jest uruchomiona z tą licencją. Wialkość aplikacji jest nieograniczona.
 
- RtForDevFree: Próbny tryb runtime dla środowiska deweloperskiego w trybie DevFree. Tryb ten jest uruchomiony, jeżeli aplikacja jest uruchomiona bez klucza licencyjnego, jej wielkość nie przekracza 100 zmiennych i konfigurator Tryb runtime bez klucza sprzętowego jest ustawiony na "RtForDevFree - próbny tryb runtime, aplikacja nie przekraczająca 100 zmiennych". Opisywany tryb runtime zawiera już dialogi ostrzegawcze i czasowe ograniczenie biegu aplikacji do 1 godziny. Wszystkie komponenty funkcjonują (komnunikacje, bazy danych ..) oraz jest dozwolony 2 x PmWebClient. Nie może być stosowane jako rzeczywista, realna aplikacja.
 
- RtForDevProf: Próbny tryb runtime dla środowiska deweloperskiego w trybie DevProf. Tryb ten jest uruchomiony, jeżeli aplikacja jest uruchomiona z licencją PmDev. Runtime działa maksymalnie 7 dni (w celu testowania), po czym aplikacja zostanie zatrzymana oraz zostanie wyświetlone powiadomienie z informacją o powodzie zatrzymania. Co godzinę zostanie wyświetlone okno z komunikatem (okno to nie ma jednak żadnego wpływu na funkcjonalność aplikacji), wszystkie komponenty funkcjonują (komnunikacje, bazy danych ..) oraz jest dozwolonych 10 PmWebClient. Nie może być stosowane jako rzeczywista, realna aplikacja.
 
- RtAppDemo: Tryb runtime przeznaczony do wytwarzania aplikacji DEMO. Tryb ten jest uruchomiony, jeżeli aplikacja jest uruchomiona bez klucza licencyjnego i konfigurator Tryb runtime bez klucza sprzętowego jest ustawiony na "RtAppDemo - tryb demonstracyjny runtime, nieograniczona wielkość aplikacji". Podczas uruchamiania aplikacji jest otwarte okno ostrzegawcze i aplikacja działa przez 1 godzinę. W uruchomionej aplikacji wszystkie komponenty działają (komunikacje, bazy danych ..) oraz jest dozwolony 1 x PmWebClient.

Projektant może w ten sposób w systemie PROMOTIC wytworzyć swoje DEMO aplikacyjne, łącznie z na przykład rzeczywistą komunikacją z wymaganym urządzeniem i oferować taką aplikację swoi klientom końcowym w celach prezentacji. Nie może być stosowane jako rzeczywista, realna aplikacja.

Systemy PROMOTIC bez klucza licencyjnego

Z wyżej wymienionej listy wypływa, że system PROMOTIC może być stosowany również bez zakupu licencji. Bez zakupionej licencji można stosować następujące tryby:
 
PROMOTIC gratis:

Jeżeli wielkość aplikacji nie przekracza 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych a konfigurator Tryb runtime bez klucza sprzętowego jest ustawiony na "RtFree1 - bezpłatny runtime, aplikacja nie przekraczająca 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych, URUCHOMIENIE ŚRODOWISKA DEWELOPERSKIEGO" lub "RtFree2 - bezpłatny runtime, aplikacja nie przekraczająca 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych, URUCHOMIENIE RUNTIME (uruchomienie środowiska deweloperskiego przy pomocy <Shift>)", wtedy są aktywne tryby DevFree oraz RtFree. Taką aplikację można bez ograniczenia stosować jako freeware. Patrz: PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC.

 
Środowisko deweloperskie gratis:

Jeżeli wielkość aplikacji nie przekracza 100 zmiennych, wtedy jest aktywny tryb DevFree. W ten sposób można wytwarzać aplikacje dla licencji PmRt100 bez zakupu środowiska deweloperskiego.

 
Aplikacyjne demo gratis:

Jeżeli konfigurator Tryb runtime bez klucza sprzętowego jest ustawiony na "RtAppDemo - tryb demonstracyjny runtime, nieograniczona wielkość aplikacji", wtedy jest aktywny tryb RtAppDemo. W ten sposób można z nieograniczenie dużej aplikacji wytworzyć funkcjonalne DEMO odpowiednie do oferowania klientom końcowym w celu prezentacji.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice