Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Plik licencyjny SWK powiązany ze sprzętem komputera

"Klucz programowy z kontrolą sprzętu komputera" jest jednym z rzadziej stosowanych sposobów dystrybucji systemu PROMOTIC. Najczęściej stosowanym sposobem jest dystrybucja licencji systemu PROMOTIC w kluczu sprzętowym w USB wykonaniu. "Klucz programowy z kontrolą sprzętu komputera" jest najczęścuej stosowany w urządzeniach jednocelowych, w których nie jest pożądane zastosowanie klucza sprzętowego. Niedogodnością omawianego sposobu dystrybucji licencji jest niemożliwość przeniesienia klucza programowego na inny komputer.

W celu wykorzystania tego sposobu licencjonowania systemu PROMOTIC aplikacja musi być wytworzona w systemie PROMOTIC wersji 7.1.0 (tzn. wersja z końca roku 2006) i nowsze.

 
Dystrybucja:

W przypadku zapotrzebowania klienta na licencję runtime w "kluczu programowym z kontrolą sprzętu" zostanie zastosowany program użytkowy PmSwLic.exe. Jest ono do dyspozycji w folderze Tools instalacji PROMOTIC lub można pobrać, patrz download. Program użytkowy należy uruchomić na docelowym komputerze (gdzie będzie użytkowana aplikacja PROMOTIC) w standardowy sposób (nie "z uprawnieniami Administratora"). Program użytkowy należy uruchomić z uprawnieniami "administratora" na komputerze docelowym tylko jeżeli aplikacja PROMOTIC korzystająca z tej licencji również będzie uruchamiana "z uprawnieniami Administratora". Program użytkowy wytworzy w swoim folderze plik PmSwLic.dat zawierający informacje o sprzęcie komputera. Po wytworzeniu pliku PmSwLic.dat należy go przesłać do firmy MICROSYS.

Uwaga: Uruchomienie programu użytkowego PmSwLic.exe może zostać zablokowane zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym.

 
Na podstawie pliku PmSwLic.dat i zamównienia firma MICROSYS z kolei wytworzy odpowiedni plik licencyjny PmXXXX.swk, w którym jest zawarta odpowiednia runtime licencja PROMOTIC. Gdzie PmXXXX.swk jest nazwą odpowiedniego pliku licencyjnego. W nazwie pliku licencyjnego jest zawarty numer licencji (np. plik licencyjny ma nazwę Pm3401.swk, gdzie 3401 jest numerem licencji).
 
Rozszerzenie takiego klucza jest możliwe tak samo jak rozszerzenie klucza sprzętowego, tzn. w zamówieniu jest konieczne przedstawienie numeru rozszerzanego klucza.

W przypadku znaczącej zmiany konfiguracji sprzętowej komputera, kiedy klucz programowy przestanie działać, w celu jego ponownego uruchomienia należy skonsultować się z firmą MICROSYS.

 
Uruchomienie:

Jest konieczne skopiowanie pliku licencyjnego do foldera aplikacji (projektu) systemu PROMOTIC. W INI pliku aplikacji jest następnie konieczne następujące uzupełnienie lub zmiana klucza Media w sekcji [PROMOTIC] w następujący sposób:

[Licence]
Medium=swkey:PmXXXX.swk
 
Uwaga:
- Niniejszej licencji nie można przenieść na inny komputer !
- Plik licencyjny (tzn. plik PmXXXX.swk) jest jednoznacznie związany z konkretnymi częściami komputera (numer seryjny dysku twardego, płyty głównej, ...).
- Plik licencyjny zawiera całą wymaganą licencję.
- Plik licencyjny musi zostać umieszczony do foldera aplikacji (projektu) systemu PROMOTIC.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice