Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmWorkspace (Obszar roboczy)

Opis:
Patrz: PmWorkspace - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt PmWorkspace (roboczy obszar aplikacji) tworzy podstawę interfejsu użytkownika aplikacji. Ma formę wspólnego okna (ramki zewnętrznej), w której są wyświetlane pozostałe części interfejsu użytkownika aplikacji (nagłówki, paski narzędziowe, grafika użytkownika, alarmy, eventy, zestawienia). Służy do uporządkowania przeglądarek poszczególnych obiektów Promotic do jednego okna. W takim oknie można ustawić zarówno jego wygląd zewnętrzny (nagłówek, obrzeża, monitor, pozycja) jak również można określić wewnętrzny układ okien (ramek), które tworzą interfejs użytkownika aplikacji.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Właściwości i metody:
CloseView Zamknie otwartą przeglądarkę
GetViewInfo Uzyska informację o przeglądarce w określonej ramce.
OpenView Otworzy przeglądarkę innego obiektu
SetActive Metoda uaktywnia określony PmWorkspace
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Główna Podstawowe konfiguratory obszaru roboczego
Ramki Rozlokowanie ramek obszaru roboczego
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice