Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmWebInfo (Web INFO system)

Opis:
Obiekt służy do wyświetlenia informacji z INFO systemu przy pomocy przeglądarki internetowej.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych PROMOTIC obiektów. Obiekt PmWebInfo można założyć w obiekcie PmWeb oraz PmWebFolder. W tych obiektach nie powinien się znajdować więcej niż jeden PmWebInfo obiekt.

Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu "PmDataClient".

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
WebInfo Ustawienia parametrów do wyświetlenia stron HTML INFO systemu
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Notatka:
Z punktu widzenia Web klienta INFO system jest dostępny na adresie URL:
http://NazwaKomputera/IdElementu/default.htm

Na tej stronie znajdują się następnie odniesienia kolejno do wszystkich informacji, jakie można w INFO systemie wyświetlić.

Strony są wytwarzane automatycznie. Projektant musi tylko włożyć obiekt PmWebInfo do swej aplikacji.

 
Obiekt PmWebInfo służy do przeglądania INFO systemu w przeglądarce internetowej. Do przeglądania INFO systemu bezpośrednio w aplikacji jest przeznaczona metoda Pm.WndInfo.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice