Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmWebFolder (Web folder: ogólny lub dla systemu alarmów/eventów/trendów)

Opis:
Obiekt przedstawia Web adres, pod który można włożyć Web adresy innych Web komponentów. Można w ten sposób wytworzyć odpowiednią strukturę drzewiastą adresów Web komponentów. Na przykład pod jednym adresem mogą być dostępne Web komponenty wszystkich danych, pod kolejnym adresem komponenty paneli, pod kolejnym trendów, alarmów, itd.

Obiekt ten może być Web katalogiem dla dowolnego innego powszechnego Web komponentu. Można w nim jednak określić, że jest katalogiem tylko dla Web alarmów, eventów lub trendów. Wtedy oprócz tego, że oferuje listę swoich zarejestrowanych komponentów, to oferuje jeszcze strony dogodne do przeglądania wszystkich grup alarmów, eventów lub trendów.

 
W obiekcie PmWebFolder można założyć obiekty PmWebDir, PmWebFolder oraz PmWebInfo. Obiekt PmWebFolder można założyć w obiekcie PmWeb, PmWebLang oraz PmWebFolder. W tych obiektach może się znajdować kilka obiektów PmWebFolder.

Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu "PmDataClient". Zagnieżdżone Web komponenty posiadają jednak swoje własne licencje, na przykład przeglądać Web panele, Alarmy oraz Eventy, Trendy mogą tylko klienci typu "PmWebClient".

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
WebFolder Ustawienia parametrów do wyświetlenia stron HTML
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Notatka:
Poza bezpośrednio włożonymi obiektami można do niniejszego obiektu także zarejestrować obiekty (Web komponenty) umieszczone w innym miejscu w drzewie obiektów. (np. obiekty PmPanel, PmWorkspace, PmTrend, PmAlarmEvent, PmData, itd.). Obiekty te są rejestrowane do niniejszego obiektu w swojej zakładce Web serwer w konfiguratorze PmWeb obiekt. Wszystkie te obiekty następnie będą Web elementem podrzędnym niniejszego obiektu, tzn. Adres URL tych elementów podrzędnych będzie się rozpoczynać adresem URL niniejszego obiektu.
 
Z punktu widzenia Web klienta są pliki oferowane przez obiekt PmWebFolder dostępne pod adresem URL:
http://NazwaKomputera/IdElementu
Web komponenty zarejestrowane do tego obiektu są wtedy dostępne pod adresem URL:
http://NazwaKomputera/IdElementu/IdSubelementu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice