Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmWeb (Web serwer)

Opis:
Obiekt, który z PROMOTIC aplikacji wytworzy Web serwer, tzn. umożliwi, żeby aplikacja oferował na przykład strony HTML lub XML.
 
W obiekcie PmWeb można założyć obiekty PmWebFolder, PmWebLang, PmWebDir oraz PmWebInfo. Obiekt PmWeb można założyć w obiektach PmRoot oraz PmFolder. W całej aplikacji poninien się znajdować tylko jeden obiekt PmWeb.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Właściwości i metody:
Port Numer portu TCP/IP
Zdarzenia:
onNewRequest (przestarzałe) Jest wywołane dla żądania o każdą nową stronę Web
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Web Ustawienie parametrów TCP/IP PROMOTIC Web-u
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Notatka:
Obiekt, który z PROMOTIC aplikacji wytworzy Web serwer, tzn. umożliwi, żeby aplikacja oferowała na przykład strony HTML lub XML. Patrz Podsumowanie technologii Web w systemie PROMOTIC oraz HTTPS - zabezpieczony protokół HTTP.
 
Poza bezpośrednio włożonymi obiektami można do niniejszego obiektu także zarejestrować obiekty (Web komponenty) umieszczone w innym miejscu w drzewie obiektów. (np. obiekty PmPanel, PmWorkspace, PmTrend, PmAlarmEvent, PmData, itd.). Obiekty te są rejestrowane do niniejszego obiektu w swojej zakładce Web serwer w konfiguratorze PmWeb obiekt. Wszystkie te obiekty następnie będą Web elementem podrzędnym niniejszego obiektu, tzn. Adres URL tych elementów podrzędnych będzie się rozpoczynać adresem URL niniejszego obiektu.
 
Informacje w trybie runtime o stanie komunikacji Web serwera PROMOTIC z klientami (statystyka transmisji HTTP, zawartość kilku ostatnich transmisji, itd.) można obserwować w INFO systemie pod pozycją /COMM/WebServer.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice