Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Archiwizujący zapis danych w bazie danych dBase (Database dBase backups)

Opis:
Okno służy do wprowadzania parametrów zapisu do bazy danch dBase. Za pomocą tej technologii są dane zapisywane do tabel (*.dbf plików dBase) o nazwie rozpoczynającej się prefiksem w konfiguratorze Prefiks nazwy kopii zapasowych (tabel)

Jest zdefiniowana wielkość jednej tabeli oraz ich maksymalna ilość. Jeżeli jedna tabela (kopia zapasowa) w bazie danych jest wypełniona (wielkość danych w tabeli przekroczy ustawioną wartość), wtedy jest wytworzona nowa tabela, do której jest od tej chwili wykonywany zapis danych. Taka czynność jest nieustannie powtarzana.

Notatka:Wielkość jednej kopii zapasowej (pliku *.dbf) można ustawić na nieograniczoną a nowe kopie zapasowe wytwarzać przez wywołanie metody BackupCreate.

Uwaga:Dwa różne obiekty PmTrend nie powinny być ustawione w taki sposób, by zapisywały dane do jednego foldera na dysku. W innym przypadku musiał by się różnić początek nazw kopii zapasowych, ale powstałaby wielka ilość plików w folderze kopii zapasowych, co znacznie zwiększa nakład pracy z kopiami zapasowymi.

Nazwa wartości w zakładce Dane może mieć długość maksymalnie 11 znaków (długość nazwy kolumny w tabeli dBase jest ograniczona).

Pozycje konfiguracji:
Źródło danych (ConnectionString)Łańcuch tekstowy dla połączenia z źródłem danych jest wytworzony przy pomocy technologii PROMOTIC, a nie ADO. Dla uproszczenia zastosowano zgodną składnię zapisu.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Na przykład$.join("Data Source=",$.path("data","trend/"),$.expr("pMe.GroupId"),"/;")
Data Source - Folder na dysku, w którym będą powstawać pliki dBase z danymi (*.dbf). Jeżeli w aplikacji jest kilka obiektów PmTrend, wtedy każdy musi zapisywać dane do oddzielnego foldera na dysku albo musi się różnić początek nazw kopii zapasowych. Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.
Dodatkowe parametryDodatkowe parametry dla zapisu. Umożliwią określić nazwy oraz bazodanewe typy danych systemowych kolumn, bazodanowe typy wg typu danych trendowanej zmiennej. W następującym przykładzie są określone dozwolone parametry oraz ich wstępnie ustawione wartości dla wybranego typu zapisu (plugin). Wartości te nie trzeba określać tylko jeżeli są wymagane inne wartości. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "coltimename:pm_time;colattrname:pm_attr;dbdt.f64:NUMERIC(12,4);dbdt.f32:NUMERIC(8,2);dbdt.i32:NUMERIC(10,0);dbdt.i16:NUMERIC(5,0);dbdt.u8:NUMERIC(3,0);dbdt.b:NUMERIC(3,0);".

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

coltimename (opcjonalne) - Nazwa kolumny z czasem rekordu.(domyślnie) "coltimename:pm_time;".
colattrname (opcjonalne) - Nazwa kolumny z atrybutem rekordu.(domyślnie) "colattrname:pm_attr;".
dbdt.f64 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Float64 (Double). Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.(domyślnie) "dbdt.f64:NUMERIC(12,4);".
dbdt.f32 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Float32 (Single). Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.(domyślnie) "dbdt.f32:NUMERIC(8,2);".
dbdt.i32 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Int32 (Long). Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.(domyślnie) "dbdt.i32:NUMERIC(10,0);".
dbdt.i16 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Int16 (Integer). Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.(domyślnie) "dbdt.i16:NUMERIC(5,0);".
dbdt.u8 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Uint8 (Byte). Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.(domyślnie) "dbdt.u8:NUMERIC(3,0);".
dbdt.b (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Bool (Boolean). Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.(domyślnie) "dbdt.b:NUMERIC(3,0);".
Prefiks nazwy kopii zapasowych (tabel)Początek nazwu kopii zapasowej (pliku dBase). Pełna nazwa takiej tabeli jest tworzona przez ten prefiks oraz łańcuchem składającym się z czasu, kiedy została kopia wytworzona na przykład trend2007-01-15_18-45-43.dbf..

Sposób nadawania nazw kopii zapasowych można zmienić przez wykorzystanie zdarzenia onBackupCreate i w nim określać własne nazwy kopiom zapasowym.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Notatka!Jeżeli trend jest w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" (patrz konfigurator "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)"), wtedy tutaj może być odniesienie do jednego konkretnego pliku *.dbf poprzez określenie całej ścieżki oraz nazwy pliku (np. przy pomocy #data:). W tym przypadku nie wypełnia się konfigurator "Źródło danych (ConnectionString)".

Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.
Wielkość kopii zap.wg.ilości rekordówWielkość jednej kopii zapasowej (czyli tabeli) jest określona przez ilość rekordów.

Jeżeli przy zapisie nowego rekordu, bieżąca wielkość tabeli przekroczy w tym miejscu zdefiniowaną wielkość jednej tabeli, wtedy jest wytworzona nowa pusta tabela, do której zostanie zapisany nowy. Następne rekordy będą od tej chwili zapisywane do tej nowo powstałej kopii zapasowej.

Wartość -1 oznacza, że wielkość kopii zapasowej nie jest ograniczona przez ilość rekordów.

Wielkość kopii zap.wg.przedziału czasuWielkość jednej kopii zapasowej (czyli tabeli) jest określona przez przedział czasu.

Jeżeli przy zapisie nowego rekordu, zakres czasu w tabeli przekroczy w tym miejscu zdefiniowany przedział czasu jednej tabeli, wtedy jest wytworzona nowa pusta tabela, do której zostanie zapisany nowy. Następne rekordy są od tej chwili zapisywane do tej nowo powstałej kopii zapasowej.

Wartość nieograniczone oznacza, że wielkość kopii zapasowej nie jest ograniczona przez przedział czasu.

Ilość kopii zap.Przez nieustanny zapis nowych rekordów powstają nowe tabele (kopie zapasowe). Ich maksymalna ilość jest określona w tym konfiguratorze. Jeżeli jest na przykład ustawiona maksymalna ilość kopii zapasowych na 10 i powstanie jedenasta kopia zapasowa, wtedy najstarsza kopia zapasowa jest usunięta i ilość kopii zapasowych jest ciągle równa 10. Wartość -1 oznacza, że ilość kopii zapasowych nie jest ograniczona.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice