Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zapisywanie danych do jednego pliku w formacie PROMOTIC (Promotic binary file cyclic)

Opis:
Okno służy do wprowadzania parametrów zapisu danych do pliku w formacie PROMOTIC. Dane są zapisywane do jednego pliku na dysku. Wielkość pliku jest stała i jest określona ilością wierszy. Jeżeli jest zapisany nowy wiersz do pliku a ilość wierszy przekroczy wielkość pliku, wtedy jest usunięty najstarszy wiersz i jest zapisany nowy. Taka czynność jest nieustannie powtarzana.

Nazwa wartości w zakładce Dane może mieć długość najwyżej 31 znaków (długość nazwy kolumny w pliku jest ograniczona).

Pozycje konfiguracji:
Źródło danych (ConnectionString)Łańcuch tekstowy dla połączenia z źródłem danych jest wytworzony przy pomocy technologii PROMOTIC, a nie ADO. Dla uproszczenia zastosowano zgodną składnię zapisu.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Na przykład$.join("Data Source=",$.path("data","trend/"),$.expr("pMe.GroupId"),"/;") Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.
Data Source - Nazwa pliku *.ht na dysku, do którego będą zapisywane dane.
Ilość wierszy w plikuMaksymalna ilość rekordów w pliku. Jeżeli ilość zapisanych rekordów przekroczy tu ustawioną maksymalną liczbę, wtedy przy zapisie nowego rekordu czasowo najstarszy rekord jest usunięty i w ten sposób jest utrzymywana ilość rekordów na stałej wartości.

Przy ustawieniu -1 wielkość pliku nie jest ograniczona i może narastać bez ograniczenia. W tym przypadku na przykład dla skasowania zawartości pliku zapasowego można zastosować metodę ClearHistory.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice