Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Archiwizujący zapis danych w bazie danych Access (Database Access backups) (przestarzałe)

Opis:
Okno służy do wprowadzania parametrów zapisu do bazy danch Microsoft Access. Za pomocą tej technologii są dane zapisywane do tabel (w bazie danych Access) o nazwie rozpoczynającej się prefiksem takim samym jak identyfikator grupy trendów.

Jest zdefiniowana wielkość jednej tabeli oraz ich maksymalna ilość. Jeżeli jedna tabela (kopia zapasowa) w bazie danych jest wypełniona (wielkość danych w tabeli przekroczy ustawioną wartość), wtedy jest wytworzona nowa tabela, do której jest od tej chwili wykonywany zapis danych. Taka czynność jest nieustannie powtarzana.

Notatka: Wielkość jednej kopii zapasowej (tabeli) można ustawić na nieograniczoną a nowe kopie zapasowe wytwarzać przez wywołanie metody BackupCreate.

Uwaga: Dwa różne obiekty PmTrend nie mogą być ustawione tak, aby zapisywały dane do jednego pliku *.mdb.

Nazwa wartości w zakładce Dane może mieć długość maksymalnie 64 znaki (długość nazwy kolumny w tabeli Access jest ograniczona).

Ten sposób zapisu ma ograniczenie: Jeżeli w aplikacji jest zastosowana większa ilość obiektów PmTrend z tym typem zapisu, wtedy takich obiektów w jednej aplikacji może być maksymalnie 63.
Pozycje konfiguracji:
Źródło danych (ConnectionString)Łańcuch ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) zawiera wszystkie niezbędne parametry, by obiekt ADO Connection mógł się polączyć do bazy danych przy pomocy wybranego dostawcy połaczenia ADO Provider.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.Na przykład $.join("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;","Data Source=",$.path("data","trend/"),$.expr("pMe.GroupId"),".mdb;") Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.
Dodatkowe parametryDodatkowe parametry dla zapisu. Umożliwią określić nazwy oraz bazodanewe typy danych systemowych kolumn, bazodanowe typy wg typu danych trendowanej zmiennej. W następującym przykładzie są określone dozwolone parametry oraz ich wstępnie ustawione wartości dla wybranego typu zapisu (plugin). Wartości te nie trzeba określać tylko jeżeli są wymagane inne wartości. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "dbdt.pmtime:DATETIME;dbdt.pmattr:LONG;dbdt.f64:DOUBLE;dbdt.f32:SINGLE;dbdt.i32:LONG;dbdt.i16:SHORT;dbdt.u8:BYTE;dbdt.b:BIT;".

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

dbdt.pmtime (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny z czsem rekordu.(domyślnie) "dbdt.pmtime:DATETIME;".
dbdt.pmattr (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny z atrybutem rekordu.(domyślnie) "dbdt.pmattr:LONG;".
dbdt.f64 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Float64 (Double). Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.(domyślnie) "dbdt.f64:DOUBLE;".
dbdt.f32 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Float32 (Single). Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.(domyślnie) "dbdt.f32:SINGLE;".
dbdt.i32 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Int32 (Long). Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.(domyślnie) "dbdt.i32:LONG;".
dbdt.i16 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Int16 (Integer). Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.(domyślnie) "dbdt.i16:SHORT;".
dbdt.u8 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Uint8 (Byte). Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.(domyślnie) "dbdt.u8:BYTE;".
dbdt.b (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Bool (Boolean). Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.(domyślnie) "dbdt.b:BIT;".
Prefiks nazwy kopii zapasowych (tabel)Początek nazwu kopii zapasowej (tabeli w pliku *.mdb). pełna nazwa takiej tabeli jest tworzona przez ten prefiks i numerem porządkowym.

Sposób nadawania nazw kopii zapasowych można zmienić przez wykorzystanie zdarzenia onBackupCreate i w nim określać własne nazwy kopiom zapasowym.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.
Wielkość kopii zap.wg.ilości rekordówWielkość jednej kopii zapasowej (czyli tabeli) jest określona przez ilość rekordów.

Jeżeli przy zapisie nowego rekordu, bieżąca wielkość tabeli przekroczy w tym miejscu zdefiniowaną wielkość jednej tabeli, wtedy jest wytworzona nowa pusta tabela, do której zostanie zapisany nowy. Następne rekordy będą od tej chwili zapisywane do tej nowo powstałej kopii zapasowej.

Wartość -1 oznacza, że wielkość kopii zapasowej nie jest ograniczona przez ilość rekordów.

Wielkość kopii zap.wg.przedziału czasuWielkość jednej kopii zapasowej (czyli tabeli) jest określona przez przedział czasu.

Jeżeli przy zapisie nowego rekordu, zakres czasu w tabeli przekroczy w tym miejscu zdefiniowany przedział czasu jednej tabeli, wtedy jest wytworzona nowa pusta tabela, do której zostanie zapisany nowy. Następne rekordy są od tej chwili zapisywane do tej nowo powstałej kopii zapasowej.

Wartość nieograniczone oznacza, że wielkość kopii zapasowej nie jest ograniczona przez przedział czasu.

Ilość kopii zap.Przez nieustanny zapis nowych rekordów powstają nowe tabele (kopie zapasowe). Ich maksymalna ilość jest określona w tym konfiguratorze. Jeżeli jest na przykład ustawiona maksymalna ilość kopii zapasowych na 10 i powstanie jedenasta kopia zapasowa, wtedy najstarsza kopia zapasowa jest usunięta i ilość kopii zapasowych jest ciągle równa 10. Wartość -1 oznacza, że ilość kopii zapasowych nie jest ograniczona.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice