Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmString (Łańcuch)

Opis:
Obiekt przedsatwia jedną wartość tekstową typu String. W taki sposób zdefiniowana wartość jest zmienną systemu PROMOTIC, która może zostać wykorzystywana z dovolnego miejsca w skrypcie oraz również może zostać udostępniona na przykład przy pomocy DDE innych aplikacji.

Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) i dla danych aplikacji jest bardziej korzystnym zastosowanie obiektu PmData.

 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych PROMOTIC obiektów. Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot, PmFolder i PmPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt ten dodaje jedną zmienną do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject
Właściwości i metody:
DdeClientEnabled Zezwolenie/zakaz udostępniania wartości obiektu jako DDE klient
IsReadOnly Stwierdzenie, czy obiekt jest tylko do odczytu
Title Łańcuch szczegółowiej charakteryzujący wartośc tego obiektu
Value Wartość tekstová tego obiektu
Zdarzenia:
onValueWrite Jest wywołane po zapisaniu wartości do tego obiektu
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Łańcuch Ustawienia podstawowych parametrów
DDE Definicja warunków do DDE współdzielenia danych.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice