Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmSequencer (Obróbka sekwencyjna)

Opis:
Patrz: PmSequencer - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt służy do wykonywania operacji sekwencyjnych, czasowych lub asynchronicznych.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych PROMOTIC obiektów. Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot, PmFolder oraz PmPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Właściwości i metody:
Add Dodanie nowej pozycji do kolejki
GetItemValue Zwraca wartości pierwszego/ostatniego elementu
MaxSize Maksymalna ilość czekających elementów
Release Przedwczesne zwolnienie czekającego elementu
Remove Usunie czekające elementy
Running Rzeczywista ilość aktualnie wykonywanych elementów
Size Rzeczywista ilość czekających elementów
Zdarzenia:
onStep Jest wywołane kiedy pozycja zostanie zwolniona
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta obiektu
Sequencer Ustawienia podstawowych parametrów
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice