Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zmienne - zakładka obiektu PmRoot

Opis:
Definicja zmiennych i stałych globalnych, które będą dostępne w skryptach bezpośrednio przez swoją nazwę.

Wygląd tej zakładki jest wspólny dla większej ilości PROMOTIC obiektów i z tego powodu jest wspólny opis przedstawiony w opisie zakładki PmObject > Dane.

 
Zmienne globalne w tej zakładce są przestarzałe i jest lepiej zastosować zmiennej w obiekcie PmData. Dostę do zmiennych globalnych jest prosty lecz posiada wiele mankamentów. Na przykład działają tylko w języku VBScript, nie można ich wołać w innym wątku (w obiekcie PmSequencer), itd.
Przyciski:
NowaOtworzy okno Zmienna, w którym można dodać nową zmienną.
Więcej nowychOtworzy okno Wielokrotne dodawanie zmiennych, w którym można dodać dowolną ilość zmiennych.
EdytujOtworzy okno Zmienna, w którym można edytować zaznaczoną zmienną.
UsuńUsunie zaznaczoną zmienną.
W góręMożna dowolnie zmieniać kolejność zmiennych. Przez naciśnięcie przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy ALT+klawisz do góry/klawisz w dół.
W dółMożna dowolnie zmieniać kolejność zmiennych. Przez naciśnięcie przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy ALT+klawisz do góry/klawisz w dół.
SortujZesrotowanie zmiennych w kolejności alfabetycznej wg. nazy zmiennych. Dojdzie do zmiany kolejności zmiennych. Uwaga na przypadki, kiedy do zmiennych przystępuje się nie za pomocą ich nazwy, lecz indeksem (kolejnośc).
EksportMożna wyeksportować dane tej zakładki
Plik typu XML - patrz Eksport danych do pliku tekstowego XML. Różne sposoby eksportu do pliku XML są opisane w Import/Eksport w edytorze aplikacji.
ImportMożna wczytać (import) dane do niniejszej zakładki.
Wybór z OPC serwera - Niniejsza pozycja znajduje się wyłącznie w obiekcie PmOpcClientData. Otworzy okno "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera". Na wybranym poziomie można zaznaczyć kilka wartości (przy pomocy klawiszy Ctrl, ewentualnie Shift), które następnie zostaną dodane do niniejszej zakładki.
Notatka:
W odróżnieniu od zmiennych w innych obiektach można ustawić typ danych zmiennej w tym obiekcie na Constant (stała). Stała ta jest wtedy dostępna tylko do odczytu ze wszystkich skryptów. Sam typ danych stałej jest wtedy określony typem danych opracowanego wyrażenia inicjalizacji (np. true, false, 0, 1000, 1.33, "Kotlownia1", itd.).
Przykład:
Miejmy zdefiniowaną stałą globalną ccc i zmienną globalną vvv. Ponadto obiekt PmData z pozycjami danych Number1 oraz Number2. Wartość stałej ccc zapiszemy do pozycji Number1. Zmienną vvv napełnimy wartością pozycji Number2 i następnie zwiększymy ją o 1.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oData
Set oData = pMe.Pm("/Data")
oData.Item("Number1").Value = ccc
vvv = oData.Item("Number2").Value
vvv = vvv + 1
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice