Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Trendy - zakładka obiektu PmRoot

Opis:
Globalne ustawienia trendów.
Pozycje konfiguracji:
Maksymalna ilość punktów trendu (jednej zmiennej) w jednej wiadomościMaksymalna ilość punktów jednego trendu (przebiegu jednej zmiennej) w jednej wiadomości przesłanej z serwera na klienta jest ograniczona przez ustawioną wartość. Ilość punktów przesłanych z serwera do klienta jest ograniczona także przez ustawienia u klienta, w samym wymogu klienta o dane (patrz TrendsView.PointsMaxVisibleCount). Maksymalna ilość rzeczywiście przesłanych punktów dla jednego trendu jest mniejszą z tych dwu wartości.
Ścieżka do plików konfiguracyjnychŚcieżka do plików konfiguracyjnych trendów (pliki *.tg w składni XML) lub do plików *.trg (koncepcja przestarzała). Pliki te zawierają informacje o ustawieniu grupy trendów, którą można wykorzystać na przykład w przeglądarce trendów (obiekt TrendsView).

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

Ścieżka do plików HTC(przestarzałe) Definicja ścieżki do plików *.htc zawierających ustawienia danego trendu. Podczas wyboru plików w uruchomionej aplikacji zostanie otwarte okno z wyborem pliku w danym katalogu. Jeżeli konfigurator nie zostanie ustawiony, wtedy okno z wyborem pliku zostanie otwarte z wyborem w katalogu aplikacji.
Ścieżka do plików HST(przestarzałe) Definicja ścieżki do plików *.hst zawierających dane trendu. Podczas wyboru plików w uruchomionej aplikacji zostanie otwarte okno z wyborem pliku w danym katalogu. Jeżeli konfigurator nie zostanie ustawiony, wtedy okno z wyborem pliku zostanie otwarte z wyborem w katalogu aplikacji.
Korekta czasu doa trendów historycznych w HST(przestarzałe) Definicja wartości czasu w godzinach, która zawiera różnicę pomiędzy pasmem czasowym, w którym aplikacja jest użytkowana a czasem Greenwich (+1 = Polska).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice