Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmPrototype (Prototyp)

Opis:
Patrz: PmPrototype - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt przedstawia prototyp (folder szablonu), do którego można w hierarchicznym drzewie obiektów włożyć kolejne PROMOTIC obiekty. W ten sposób można wytworzyć strukturę drzewiastą obiektów (rozpoczynających się od obiektu PmPrototype), które tworzą zawartość prototypu. Przez to jest podobny do obiektu PmFolder, lecz w odróżnieniu od niego nie przedstawia jednak rzeczywistego drzewa obiektów, które istnieje w działającej aplikacji. Istnieje wyłącznie w środowisku deweloperskim i służy jako prototyp (szablon) do wytwarzania kopii prototypu (podczas uruchamiania aplikacji), przy pomocy obiektu PmInstance (który przedstawia instancję (egzemplarz, wcielenie) bieżącego prototypu w uruchomionej aplikacji).
 
W obiekcie PmPrototype można zakładać następne PROMOTIC obiekty (podobnie jak w przypadku obiektu PmRoot oraz PmFolder). Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot oraz PmFolder (nie można go wytworzyć w obiekce PmPrototype). W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice