Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dy - wlaściwość obiektu PmPanel

Opis:
Wysokość panela (w pikselach).

Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator Poziom integracji przeglądarki paneli i aplikacji lokalnej jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator Zezwolić wielokrotne otwarcie lokalnego panela NIE ZOSTAŁ ustawiony .

Składnia:
Dy As Long
Wołanie:
n = oPanel.Dy
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
- Dx
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice