Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmPanel (Grafika użytkownika)

Opis:
Patrz: PmPanel - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt przedstawia okno aplikacji y panelem graficznym, w którym można wyświetlać dane systemu PROMOTIC. Do wytworzenia właściwej zawartości panelu graficznego służy edytor paneli graficznych z elementów graficznych, które mogą być podłączone do danych w aplikacji pryz pomocz powiązań danych.
 
W obiekcie PmPanel można założyć następne obiekty PmPanel (to ma sens tylko wtedy, jeżeli te następne obiekty sżoknami pomocniczymi otwieranymi wyłącznie z okna bieżącego obiektu). Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot, PmFolder, PmPrototype oraz PmPanel. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Właściwości i metody:
OpenView Otworzy przeglądarkę innego obiektu
Print Druk panela (lub jego części) na drukarkę lub do pliku
Przestarzałe właściwości i metody:
Arguments Wartość początkowa podczas otwierania panela
Close Zamknięcie panela
Dx Szerokość panela
Dy Wysokość panela
Enabled Zezwolenie/zakaz użytkownikowi sterowania całym panelem
Focus Ustawia/stwierdza czy okno posiada fokus
Items Odniesienie do elementu graficznego
OpenViewModal Otworzy przeglądarkę innego obiektu w oknie modalnym
PrintToBmp Zapis panelu lub jego części do pliku *.bmp, *.png, *.jpg, *.gif lub *.tif
Refresh Odświeżanie panela
ReturnValue Wartość wyjściowa podczas zamykania panela
ScreenX Współrzędna X lewego górnego rogu panela względem ekranu
ScreenY Współrzędna Y lewego górnego rogu panela względem ekranu
ScrollX Współrzędna X lewego górnego rogu
ScrollY Współrzędna Y lewego górnego rogu
State Tryb wyświetlania panela
Title Nazwa panela
Vars Zwraca odniesnienie do zmiennej elementu graficznego PmiRoot w tym panelu
ViewerType Stwierdza czy okno jest otwarte w aplikacji lub w przeglądarce internetowej
Visible Zapewnia otwarcie okna
X współrzędna X lewego górnego rogu panela
Y współrzędna Y lewego górnego rogu panela
Zdarzenia:
onClose Jest wywołane po zamknięciu panelu
onFocusIn Jest wywołane po tym, kiedy panel uzyska fokus (panel stanie się aktywnym)
onFocusOut Jest wywołane po tym, kiedy panel straci fokus (panel przestaje być aktywnym)
onKeyPress Jest wywołane dla aktywnego panela podczas uruchomienia lub po zwolnieniu dowolnego klawisza
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu przycisku myszki
onOpen Jest wywołane po otwarciu panela
onRefresh Jest wywołane po odświerzeniu panela
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta obiektu
Panel Podstawowe ustawienie panelu
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice