Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Read - metoda obiektu PmOpcClientData

Opis:
Umożliwia odczyt wybranego bloku danych z grupy danych (zdefinowanych w zakładce Dane) z OPC serwera.
Składnia:
Read(Attr As Long, From As Long, To As Long) As Boolean
Wołanie:
oClientData.Read Attr, From, To
Parametry:
Attr(Long) Suma następujących wartości określa sposób transmisji: (patrz OPC DA Pojęcia podstawowe)
1 - Dane z DEVICE, w innym przypadku z CACHE. Jeżeli jest określone DEVICE, wtedy metoda Read bezzwłocznie wykona komunikację z urządzeniem. Z tego powodu może być wolniejsza niż odczyt z CACHE lecz mamy pewność, że zostały odczytane najnowsze wartości.
2 - Dostęp synchroniczny, w innym przypadku asynchroniczny. Synchroniczny dostęp jest dogodnym jeżeli jest wymagane, jeżeli zaraz po wywołaniu metody Read były odczytane dane już ustawione w zakładce Dane. Maknametnem jedna jets, że metoda Read może trwać o wiele dłużej (ponieważ oczekuje na odbiór danych) a to może zwalnaić całą aplikację.

Przy transmisji asynchronicznej jest tylko wzniesiony wymóg transmisji lecz dane mogą zostać odczytane później i po zakończeniu metody Read dlatego nie muszą być jeszcze ustawione odczytane dane.

From(Long) Indeks pierwszej wartości (indeksowane od 0).
To(Long) Indeks ostatnej wartości (indeksowane od 0). -1 przedstawia "aż do końca".
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Wywołanie metody oClientData.Read 0,0,-1 jest tożsame z wywołaniem metody Refresh. Doodczytu wszystkich danych jest bardziej korzystne stosowanie Refresh.

Metoda Read nie musi być wywoływana, jeżeli konfigurator Odświeżenie z serwera przy zmianie na serwerze jest zaznaczony (w zakładce Parametry), ponieważ wtedy dane są "odczytywane" autmoatycznie.

Patrz również:
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

If oClientData.Read(2, 4, 7) Then
  '...
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice