Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmOpcClientData (Dane OPC klienta)

Opis:
Patrz: PmOpcClientData - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt służy do definicji grupy danych, które będą współdzielone pomiędzy OPC serwerem oraz OPC klientem.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych PROMOTIC obiektów. Obiekt PmOpcClientData można założyć tylko w obiekcie PmOpcClient. W obiekcie PmOpcClient może się znajdować się kilka obiektów PmOpcClientData.

Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Właściwości i metody:
ActiveGroup Znacznik, czy dana grupa jest aktywna
Count Ilość zmiennych w obiekcie
Deadband Pasmo nieczułości w procentach
GetVarExtensions Tablica wszystkich rozszerzeń danych zarejestrowanych w tym obiekcie
Item Dostęp do zmiennych typu Var niniejszego obiektu
ItemEx Dostęp do zmiennych typu Var niniejszego obiektu
Read Odczyt określonego bloku danych w grupie z OPC serwera
Refresh Odczyt wszystkich wartości grupy danych z OPC serwera
Update Zezwolenie/zakaz automatycznego odświeżania danych
UpdateRate Minimalna szybkość odświeżania w milisekundach
Write Zapis określonego bloku danych w grupie do OPC serwera
Zdarzenia:
onDataReceive Jest wywołane po odbiorze danych z OPC serwera
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Parametry Definicja parametrów grupy danych OPC klienta
Dane Definicja danych grupy OPC
Lista podobiektów:
Var(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
ExtOpcClient Rozszerzenie o podłącznie do serwera OPC DA.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice