Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onDataReceive - zdarzenie objektu PmOpcClientData

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po odbiorze danych z OPC serwera.

Spo sób wołania tego zdarzenia jest zależny od ustawienia konfiguratora Zdarzenie "onDataReceive". Zalecane ustawienie to "A = wołać dal wszystkich zarajestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w inyych obiektach PmData)".

Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PROMOTIC obiektu, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Items - (Array) Właściwość jest ustawiona tylko jeżeli konfigurator Zdarzenie "onDataReceive" jest ustawiony na wartość:
- "A = wołać dal wszystkich zarajestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w inyych obiektach PmData)".

Wtedy każda pozycja tej tablicy przedstawia obiekt "rozszerzenie danych ExtOpcClient" zmiennej, która jest zdefiniowana w tym obiekcie PmOpcClientData lub w innym obiekcie PmData.

- "B = wywołaj dla całej grupy odczytanych zmiennych - tylko dla zmiennych zdefiniowanych w tym obiekcie (przestarzałe)".

Wtedy każda pozycja tej tablicy przedstawia obiekt "zmienna Var", która jest zdefiniowana w tym obiekcie Dane. Zmienne w innych obiektach PmData (które posiadają rozszerzenie danych ExtOpcClient) nie są tutaj przechwytywane.

W obu przypadkach jeżeli z OPC serwera zostanie jednocześnie odczytanych na przykład 10 pozycji danych, wtedy zdarzenie zostanie wywołane tylko raz a w tablicy znajduje się tych 10 pozycji.

pEvent.VarName - (String) Nazwa pozycji danych. Właściwość jest ustawiona tylko jeżeli konfigurator Zdarzenie "onDataReceive" jest ustawiony na wartość "C = wywołać oddzielnie dla każdej pozycji - tylko dla zmiennych zdefiniowanych w tym obiekcie (przestarzałe)".

Na przykład jeżeli z OPC serwera zostanie odczytanych jednocześnie 10 pozycji danych, wtedy zdarzenie zostanie wywołane dla każdej pozycji osobno i w pEvent.VarName znajduje się nazwa tej pozycji danych.

pEvent.Reason - (Long) Powód odbioru.
0 - Odbiór z aktualizacji automatycznej (tylko jeżeli konfigurator Odświeżenie z serwera przy zmianie na serwerze jest zaznaczony).
1 - Po wywołaniu metody Read.
2 - Po wywołaniu metody Refresh.
Notatka:
Wywołanie tego zdarzenia można także emulować w INFO systemie, kiedy podczas przeglądania tego obiektu zostanie naciśnięty przycisk "Akcje". Patrz uprawnienie PmRoot > Uprawnienia > InfoEdit.
Patrz również:
Przykład:
Konfigurator Zdarzenie "onDataReceive" jest ustawiony na "A = wołać dal wszystkich zarajestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w inyych obiektach PmData)". Do pozycji Debug_info INFO systemu wypiszemy informacje o wszystkich odebranych danych:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim i, u
u = UBound(pEvent.Items)
Pm.Debug "OPC onDataReceive: Count=" & (u + 1) & ", Reason=" & pEvent.Reason

For i = 0 To u
  Pm.Debug " Name = " & pEvent.Items(i).Var.Name
  Pm.Debug " Value = " & pEvent.Items(i).Var.Value
  Pm.Debug " Quality = " & pEvent.Items(i).Var.Quality
  Pm.Debug " ItemId = " & pEvent.Items(i).ItemId
Next
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice