Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera

Opis:
Okno umożliwia przeglądanie i wybór zmiennej udostepnianej przez OPC serwer (określonym w konfiguratorze PmOpcClient > OPC > OPC serwer - CLSID/ProgID). Każda zmienna jest jednoznacznie określona przy pomocy identyfikatora OPC ItemId.
 
To okno można otworzyć:
- W konfiguratorze ItemID każdej zmiennej. Przeznaczone do wyboru jednej zmiennej.
- W zakładce Dane w przycisku Import opcja "Wybór z OPC serwera". Na jednym poziomie można wybierać więcej zmiennych przy pomocy klawisza Ctrl, ewentualnie Shift. Po zakończeniu tego okna zostanie otwarte okno "Wspólne właściwości wybranych pozycji OPC".
Pozycje konfiguracji:
Drzewo grup pozycji (po lewej)Przez kliknięcie na pozycję w drzewie zostanie wybrany jeden poziom pozycji danych.
Grupa pozycji (po prawej)Tu znajduje się lista wszystkich pozycji na wybranym poziomie.
Notatka:
Wybór pozycji z OPC serwera jest możliwy tylko jeżeli OPC serwer wspiera standard OPC wersji 2 i wyższy. OPC serwer może oferować pozycje:
- w strukturze liniowej: tzn. wszystkie pozycje znajdują się na jednym poziomie. Odpowiednie w przypadku, kiedy jest oferowana mała ilość pozycji.
- w strukturze drzewiastej: tzn. pozycje mogą być rozdzielone do kilku poziomów. Odpowiednie dla dużych ilośći oferowanych pozycji.
 
Jeżeli OPC serwer zawira dużą ilość pozycji (np. milion rejestrów), wtedy nei musi oferować tych wszstykich pozycji każdej z osobna. Może np. oferować tylko identyfikator typu "tors" i projektant następnie musi to "zmodyfikować" na rzeczywisty numer rejestru.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice