Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmOpcClient (OPC klient)

Opis:
Obiekt zapewnia podłączenie aplikacji PROMOTIC (jako OPC klient) do OPC serwera.
 
W obiekcie PmOpcClient można założyć obiekt PmOpcClientData, w którym można zdefiniować wymagane dane. W jednym obiekcie PmOpcClient może być więcej obiektów PmOpcClientData. Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot, PmFolder oraz PmPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Zastosowanie obiektu PmOpcClient wymaga zakup licencji PmOpcClient. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.

 
Obiekt PmOpcClient potrafi podłączyć się do OPC serwera. Opis standardu OPC patrz Komunikacja poprzez interfejs OPC DA.

OPC serwer może być na tym samym lub na innym komputerze co aplikacja PROMOTIC. Jeżeli serwer jest na innym komputerze (patrz konfigurator "Uruchomić na komputerze"), wtedy jest konieczne poprawne ustawienie usługi sieciowej DCOM. Patrz: Konfiguracja interfejsu DCOM dla OPC serwera.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
OPC Definicja parametrów OPC klienta
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice