Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt Var (Zmienna)

Opis:
Patrz: Var - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt Var przedstawia jedną zmienną użytkownika w PROMOTIC obiektcie. Taka zmienna posiada w sobie więcej informacji (wartość, nazwa, indeks, itd.) i z tego powodu jest reprezentowana przez obiekt. Obiekt ten zawiera takie informacje jako swoje właściwości.
Właściwości i metody:
Owner Referencja na właściciela obiektu Var w drzewie aplikacji
Bit Wartość jednego bitu zmiennej
Extension Udostępnienie rozszerzenia danych
ChangedOnLastWrite Znacznik, czy przy ostatnim zapisie została zmieniona wartość
Index Indeks zmiennej w danym obiekcie
Name Nazwa zmiennej
Note Notatka zmiennej
Quality Jakość wartości danej zmiennej
TimeChange Czas ostatniego zapisu do zmiennej, który zmienił wartość
TimeWrite Czas ostatniego zapisu do zmiennej
Unit Fizyczna jednostka zmiennej (wyłącznie dla PmData oraz PmTrend)
Value Wartość zmiennej
ValueBeforeChange Wartość przeszła, przed zmianą na bieżącą wartość
Zakładki konfiguracyjne:
Zmienna Ustawianie właściwości jednej zmiennej
Konfiguracja powiązania danych Definicja powiązania danych zmiennej z inną wartością
Wielokrotne dodawanie zmiennych Definicja większej ilości nowych zmiennych
Lista podobiektów:
Rozszerzenia danych Rozszerzenia danych są elementami systemu PROMOTIC, które rozszerzają podstawową funkcjonalność pozycji danych (zmiennych) Var. Każdy typ rozszerzenia danych służy do konkretnego celu (np. alarm przekroczonych wartości, podłączenie do OPC serwera lub do obiektu PmComm, trendowanie wartości, itd.).
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice