Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Max - wlaściwość obiektu ExtTrend

Opis:
Maksymalna wartość zmiennej..
Składnia:
Max As Double
Wołanie:
d = oTrend.Item(2).Max
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Maksymum" niniejszego obiektu.

Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu TrendsView). W przeglądarce trendów wartość tę można określić we właściwości: tvTrend.ValueMax

Przykład1:
Przykłady uzyskania tej właściwości skryptowo.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

value = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/trend").Max

'lub
value = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("trend").Max

'lub
value = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("trend").Max
Przykład2:
Przykład uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pDE.
$.expr("pDE.Var.Extension('trend').Max")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice