Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Color - wlaściwość obiektu ExtTrend

Opis:
Kolor zmiennej do wyświetlenia.
Składnia:
Color As String
Wołanie:
sColor = oTrend.Item(2).Color 'w sColor jest RGB String w formie "#RRGGBB"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor" niniejszego obiektu. Właściwość zwraca/ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu TrendsView). W przeglądarce trendów wartość tę można określić we właściwości: tvGraph.Color

Przykład1:
Przykłady uzyskania tej właściwości skryptowo.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

value = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/trend").Color

'lub
value = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("trend").Color

'lub
value = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("trend").Color
Przykład2:
Przykład uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pDE.
$.expr("pDE.Var.Extension('trend').Color")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice