Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt ExtTrend

Opis:
Rozszerzenie zmiennej Var obiektu PmData o podłączenie do obiektu PmTrend.
 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w postaci jedynego łańcucha. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego .

Id={Trend;sPmObject;fOrder;sName;fMin;fMax;sUnit;sColor;sDisplayName;fSensitivity;sParams;nValueType;nBit}

 
Omawiane rozszerzenie danych danych automatycznie zarejestruje się po uruchomieniu aplikacji do obiektu PmTrend. Z tego powodu w zakładce PmTrend > Dane wymaganej pozycji nie można ponownie wpisywać! Odpowiednia trendowana zmienna może być wytworzona bezpośrednio w obiekcie PmTrend w formie obiektu Var lub zarejestrowana w formie rozszerzenia danych (ExtTrend).

Jeżeli wszystkie pozycje dla obiektu PmTrend będą typu "Rozszerzenie danych", wtedy zakładka PmTrend > Dane może pozostać zupełnie pusta. Jeżeli w obiekcie PmTrend występują pozycje obu typów, wtedy w tabeli bazy danych będą występować najpierw pozycje typu Var a następnie pozycje typu "Rozszerzenie danych".

Właściwości i metody:
ClassName Nazwa typu rozszerzenia danych
Color Kolor zmiennej do wyświetlenia
DisplayName Nazwa zmiennej do wyświetlenia
Max Maksymalna wartość zmiennej.
Min Minimalna wartość zmiennej.
TrendId Identyfikator trendu oraz nazwa zmiennej (kolumny) w tabeli w bazie danych trendów
Unit Fizyczna jednostka zmiennej.
Var Udostępnienie obiektu Var
Okna konfiguracyjne:
ExtTrend Konfiguracja rozszerzenia danych
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice