Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt ExtSubVar

Opis:
Rozszerzenie zmiennej Var obiektu PmData o następną podzmienną.
 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w postaci jedynego łańcucha. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego .

Id={SubVar;nDataType;sValue;sNote;sUnit}

 
To rozszerzenie danych umożliwi dodanie do zmiennej Var następną podzmienną ookreślonej nazwie.
 
Uwaga! Obiekt ten dodaje jedną zmienną do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).
Właściwości i metody:
ClassName Nazwa typu rozszerzenia danych
Note Notatka zmiennej
Unit Fizyczna jednostka zmiennej (wyłącznie dla PmData oraz PmTrend)
Value Wartość zmiennej
Var Udostępnienie obiektu Var
Okna konfiguracyjne:
ExtSubVar Konfiguracja rozszerzenia danych
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice