Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeStamp - wlaściwość obiektu ExtOpcClient

Opis:
Zwraca znacznik czasu (typ danych Date) danej zmiennej według specyfikacji OPC.
Składnia:
TimeStamp As Date
Wołanie:
d = oOpcData.Item(2).TimeStamp
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości można również stwierdzić w INFO systemie pod pozycją "PmRoot" (przy spojrzeniu na obiekt posiadający tą właściwość).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice