Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt ExtOpcClient

Opis:
Rozszerzenie zmiennej Var obiektu PmData o powiązanie z serwerem OPC DA. Pozycja danych jest klientem podłączonym do OPC serwera.
 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w postaci jedynego łańcucha. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego .

Id={OpcClient;sPmObject;sItemId;sAccessPath;nRecalcK;nRecalcQ;nRecalcD}

 
Omawiane rozszerzenie danych automatycznie zarejestruje się po uruchomieniu aplikacji do obiektu PmOpcClientData. Z tego powodu w zakładce PmOpcClientData > Dane wymagana pozycja nie musi (i nie powinna) się wpisywać! Jeżeli wszystkie pozycje dla obiektu PmOpcClientData będą typu "Rozszerzenie danych", wtedy zakładka PmOpcClientData > Dane może pozostać zupełnie pusta.
Właściwości i metody:
AccessPath Ścieżka dostępu do zmiennej w OPC serwerze
ClassName Nazwa typu rozszerzenia danych
ItemId Adres tekstowy/identyfikator zmiennej w OPC serwerze.
TimeStamp Znacznik czasu danej zmiennej.
Var Udostępnienie obiektu Var
Okna konfiguracyjne:
ExtOpcClient Konfiguracja rozszerzenia danych
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice