Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt ExtEvent

Opis:
Rozszerzenie zmiennej Var obiektu PmData o podłączenie do obiektu PmAlarmEvent w celu automatycznego wytwarzania eventów.
 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w postaci jedynego łańcucha. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego .

Id={Event;sPmObject;sTemplate;sSource;sDesc;nActWhen;nValType;nBitMask;sItemId}

 
Uwaga!Do wytworzenia właściwego opisu eventu (desc) można zastosować Makro wyrażenie, które jest przetwarzane podczas KAŻDEGO wytworzenia eventu. Makro wyrażenie $.expr udostępnia interfejs skryptowy właściwego rozszerzenia danych przy pomocy zmiennej pDE. Właściwość pDE.Var udostępnia obiekt Var. To umożliwia wytwarzanie opisu eventu, który może być różny przy każdym wytworzeniu, a nawet może w sobie zawierać nazwę, bieącą wartość zmiennej, itd. (pDE.Var.Name, pDE.Var.Value). Patrz przykłady.
Właściwości i metody:
Alarm Udostępnienie obiektu PmAlarmEventItem
ClassName Nazwa typu rozszerzenia danych
Var Udostępnienie obiektu Var
Okna konfiguracyjne:
ExtEvent Konfiguracja rozszerzenia danych
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice