Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt ExtComm

Opis:
Rozszerzenie zmiennej Var obiektu PmData o podłączenie do obiektu PmCommData (komunikacja przy pomocy driverów komunikacyjnych PROMOTIC).
 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w postaci jedynego łańcucha. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego .

Id={Comm;sPmObject;sItemId;nRecalcK;nRecalcQ;nRecalcD}

 
Omawiane rozszerzenie danych automatycznie zarejestruje się po uruchomieniu aplikacji do obiektu PmCommData. Z tego powodu w zakładce PmCommData > Dane wymagana pozycja nie musi (i nie powinna) zostać wpisana! Jeżeli wszystkie pozycje dla obiektu PmCommData będą typu "Rozszerzenie danych", wtedy zakładka PmCommData > Dane może pozostać zupełnie pusta.
Właściwości i metody:
ClassName Nazwa typu rozszerzenia danych
ItemId Adres tekstowy/identyfikator zmiennej dla danego typu komunikacji.
Var Udostępnienie obiektu Var
Okna konfiguracyjne:
ExtComm Konfiguracja rozszerzenia danych
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice