Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt ExtAlarmBinary

Opis:
Rozszerzenie zmiennej Var obiektu PmData o podłączenie do obiektu PmAlarmEvent w celu alarm wartości Boolean na ustawioną wartość true/false.
 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w postaci jedynego łańcucha. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego .

Id={AlarmBinary;sPmObject;sTemplate;sSource;sDesc;bNegate;nValType;nBitMask;sItemId}

Właściwości i metody:
Alarm Udostępnienie obiektu PmAlarmEventItem
ClassName Nazwa typu rozszerzenia danych
Var Udostępnienie obiektu Var
Okna konfiguracyjne:
ExtAlarmBinary Konfiguracja rozszerzenia danych
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice