Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Alarm - wlaściwość obiektu ExtAlarmAnalog

Opis:
Właściwość udostępnia obiekt PmAlarmEventItem, który został wytworzony tym rozszerzeniem danych.
Składnia:
Alarm As Object
Wołanie:
oExt.Alarm
Wartości:
Zwraca referencję na obiekt typu PmAlarmEventItem.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
Przykłady uzyskania tego obiektu skryptowo.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Set oAlarm = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al")

'lub
Set oAlarm = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("al")

'lub
Set oAlarm = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("al")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice