Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmInstance (Instancja)

Opis:
Obiekt przedstawia instancję (egzemplarz, wcielenie) obiektu PmPrototype (szablonu vzoru). Przy uruchomieniu aplikacji zostanie do niego automatycznie skopiowana zawartość prototypu. Funkcjonowanie konceptu prototypu i instancji (łącznie z parametrami PROMOTIC obiektu) jest dokładnie opisane w opisie obiektu PmPrototype.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych PROMOTIC obiektów. Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot, PmFolder oraz PmPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Instancja Podstawowe ustawienie obiektu PmInstance
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice