Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreateField - metoda obiektu PmDatabase

Opis:
Wytworzy kolumnę w strukturze tabeli.
Składnia:
CreateField(sName As String, nType As Long, nSize As Long) As Boolean
Wołanie:
b = oDb.CreateField(Name, Type, Size)
Parametry:
sName(String) Nazwa kolumny
nType(Long) Typ danych kolumny, patrz: Stałe obiektu PmDatabase
nSize(Long) Wielkość kolumny. Należy ustawiać tylko jeżeli parametr nType=pmcDbFldText. W innym przypadku nie ma znaczenia.
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli kolumna została pomyślnie wytworzona
false - W innym przypadku
Notatka:

Przez kolejne wywołanie metody można wytworzyć wymaganą strukturę tabeli.

Metoda nie funkcjonuje, jeżeli konfigurator Technologia jest ustawiony na Dostęp przez ODBC. W tym przypadku do wytworzenia tabeli trzeba wykorzystać język MSSQL oraz metodę Execute do wykonania polecenia.

Patrz również:
Przykład:
Patrz przykład w opisie metody Create
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice