Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sort - metoda obiektu PmDataTable

Opis:
Metoda zesortuje wiersze według wartości w określonej kolumnie (podczas sortowania jest zawsze przesuwany cały wiersz). Sortować można rosnąco lub malejąco.
Składnia:
Sort(SortType As Long, vCol As Variant) As Boolean
Wołanie:
oDataTable.Sort SortType, vCol
Parametry:
SortType(Long) Typ sortowania:
0 - rosnące (01..89..AB..YZ..ab..yz)
1 - malejące (zy..ba..ZY..BA..98..10)
vCol(Variant) Określa kolumnę, według której wiersze mają zostać zesortowane. Musy być typu String lub liczba całkowita.
Jeżeli jest String, wtedy chodzi o nazwę kolumny.
Jeżeli jest liczba całkowita >=0, wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0).
Jeżeli jest liczba całkowita -2, wtedy to znaczy ostatnią kolumnę.
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie. Nie powiodło się sortowanie (np. błędnie określone parametry).
Notatka:

Sortowanie jest stosowne tylko dla kolumny, w której występują wartości tego samego typu danych (tylko liczby, tylko String, tylko wartości logiczne lub tylko czas).

Sortowanie kolumn typu danych String wykonywane jest z uwzględnieniem lokalizacji językowej.

Jeżeli obiekt posiada dużą ilość wierszy (>1000), wtedy sortowanie może zająć istotny czas.

Jeżeli istnieje wymóg sortowania na przykład według kolumny 1 a w przypadku takich samych wartości według kolumny 2 - wtedy takie zesortowanie można osiągnąć przez dwukrotne wywołanie metody Sort: najpierw zesortować według kolumny 2 a następnie zesortować według kolumny 1.

Przykład:
Zesortuj rosnąco według 5. kolumny (indeksowane od 0):
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oDataTable.Sort 0, 5
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice