Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetArray - metoda obiektu PmDataTable

Opis:
Przyszeregowanie tablicy wartości (typu Array) wybranym pozycjom danych obiektu.
Składnia:
SetArray(sType As String, index As Variant, aArray As Array) As Boolean
Wołanie:
oDataTable.SetArray sType, index, aArray
Parametry:
sType(String) Typ wybranych wartości w tabeli:
"Row" - Jest wybrany jeden wiersz tabeli (tzn. tablica musi być jednowymiarowa). Wartość index musi być liczba całkowita.

index>=0 oznacza indeks wybranego wiersza (indeksowane od 0).

index=-2 oznacza ostatni wiersz.

"Col" - Jest wybrana jedna kolumna tabeli (tzn. tablica musi być jednowymiarowa). Wartość index musi być typu danych String lub liczba całkowita.

Jeżeli jest typu String, wtedy oznacza nazwę kolumny.

Jeżeli jest liczba całkowita, wtedy index>=0 oznacza indeks wybranej kolumny (indeksowane od 0), index=-2 oznacza ostatnią kolumnę.

"All" - Jest wybrana cała tabela (tzn. tablica musi być dwuwymiarowa). Wartość index musi być ustawiona na wartość Empty.
index(Variant) Indeks w tabeli, którego znaczenie jest określone w parametrze sType
aArray(Array) Tablica wartości wytworzona na przykład za pomocą metody GetArray lub funkcji VBScript Array.
Wartość zwrotna:
true - przyszeregowanie wartości przebiegło pomyślnie
false - W innym przypadku
Notatka:
Ta metoda tylko przyszeregowywuje wartości do istniejących pozycji w tabeli - nie jest więc wykonywane na przykład włożenie nowego wiersza.

Jeżeli ilość pozycji przyszeregowywanej tablicy nie jest zgodna z ilością wybranych pozycji, wtedy zostaną przyszeregowane tylko te wartości, które można przyszeregować. Przyszeregowywanie przebiega zawsze od początku (np. od pierwszej pozycji wiersza) i jeżeli tablica jest "mała", wtedy nie muszą zostać przyszeregowane wszystkie pozycje (np. do ostatnich pozycji wiersza nic nie zostanie przyszeregowane).

Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly): Na początku jest każda komórka pusta. Pustą komórką jest również komórka z wartością 0, pustym łańcuchem "". Do takiej komórki można wpisać nową wartość. Po zapisie niepustej niezerowej wartości w kolumnie "Tylko do odczytu" dojdzie do "zamknięcia komórki". "Zamknięta komórka" stanie się stałą, bez możliwości zapisu. Do pozostałych "niezamkniętych" komórek można nadal zapisywać. W przypadku metod, które umożliwiają zapis do większej ilości komórek, zostanie wykonany zapis tylko do "niezamkniętych komórek", zawartość "zamkniętych komórek" pozostanie bez zmian.

Przykład:
Przyszeregowanie zawartości tablicy arr do ostatniego wiersza tabeli
Dim arr
arr = Array("Param1", 1, 2.5, 4)
oDataTable.SetArray "Row", -2, arr
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice