Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetArray - metoda obiektu PmDataTable

Opis:
Przyszeregowanie tablicy wartości (typu Array) wybranym pozycjom danych obiektu.
Składnia:
SetArray(sType As String, index As Variant, aArray As Array) As Boolean
Wołanie:
oDataTable.SetArray sType, index, aArray
Parametry:
sType(String) Typ wybranych wartości w tabeli:
"Row" - Jest wybrany jeden wiersz tabeli (tzn. musi być tablica 1-wymiarowa). Wartość index musi być liczba całkowita.

index>=0 oznacza indeks wybranego wiersza (indeksowane od 0).

index=-2 oznacza ostatni wiersz.

"Col" - Jest wybrana jedna kolumna tabeli (tzn. musi być tablica 1-wymiarowa). Wartość index musi być typu danych String lub liczba całkowita.

Jeżeli jest typu String, wtedy oznacza nazwę kolumny.

Jeżeli jest liczba całkowita, wtedy index>=0 oznacza indeks wybranej kolumny (indeksowane od 0), index=-2 oznacza ostatnią kolumnę.

"All" - Jest wybrana cała tabela (tzn. musi być tablica 2-wymiarowa). Wartość index musi być ustawiona na wartość Empty.
index(Variant) Indeks w tabeli, którego znaczenie jest określone w parametrze sType
aArray(Array) Tablica wartości wytworzona na przykład za pomocą metody GetArray lub funkcji VBScript Array.
Wartość zwrotna:
true - przyszeregowanie wartości przebiegło pomyślnie
false - W innym przypadku
Notatka:
Metoda ta tylko przyszeregowywuje wartości do istniejących pozycji w tabeli - nie jest więc wykonywane na przykład włożenie nowego wiersza.

Jeżeli ilość pozycji przyszeregowywanej tablicy nie jest zgodna z ilością wybranych pozycji, wtedy zostaną przyszeregowane tylko te wartości, które można przyszeregować. Przyszeregowywanie przebiega zawsze od początku (np. od pierwszej pozycji wiersza) i jeżeli tablica jest "mała", wtedy nie muszą zostać przyszeregowane wszystkie pozycje (np. do ostatnich pozycji wiersza nic nie zostanie przyszeregowane).

Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly): Na początku jest każda komórka pusta. Pustą komórką jest również komórka z wartością 0, pustym łańcuchem "". Do takiej komórki można wpisać nową wartość. Po zapisie niepustej niezerowej wartości w kolumnie "Tylko do odczytu" dojdzie do "zamknięcia komórki". "Zamknięta komórka" stanie się stałą, bez możliwości zapisu. Do pozostałych "niezamkniętych" komórek można nadal zapisywać. W przypadku metod, które umożliwiają zapis do większej ilości komórek, zostanie wykonany zapis tylko do "niezamkniętych komórek", zawartość "zamkniętych komórek" pozostanie bez zmian.

Przykład:
Przyszeregowanie zawartości tablicy arr do ostatniego wiersza tabeli
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim arr
arr = Array("Param1", 1, 2.5, 4)
oDataTable.SetArray "Row", -2, arr
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice