Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InsertCol - metoda obiektu PmDataTable

Opis:
Metoda włoży jedną nową kolumnę na określoną pozycję. Istniejące kolumny za okreśolną pozycją zostaną przesunięte. Jednakże zostaną usunięte wszystkie wiersze tabeli !
Składnia:
InsertCol(Col As Long, Name As String, Dt As Long) As Long
Wołanie:
oDataTable.InsertCol Col, Name, Dt
Parametry:
Col(Long) Jeżeli wartością tego parametru jest liczba >=0, wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0), na który ma zostać włożona nowa kolumna.

Wartość -2 oznacza włożenie nowej kolumny na koniec tabeli.

Name(String) Nazwa nowej kolumny. Taką nazwę nie mogą posiadać istniejące kolumny w tej tabeli.
Dt(Long) Typ danych kolumny. Patrz Stałe VBScript typów danych.
Wartość zwrotna:
Zwraca indeks dodanej kolumny. W przypadku błędu zwraca liczbę ujemną (kolumna nie została włożona). Wtedy błąd jest jednocześnie zapisywany do INFO systemu.
Notatka:
Maksymalna ilość kolumn jest zależna od Runtime licencja PROMOTIC oraz wynosi: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 oraz PmRtXX: XX (na przykład PmRt100: 100).

Uwaga! Wprowadzić nową kolumnę można dopiero za kolumnę o typie danych Identifikator (jeżeli jest deklarowana).

 
Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly):

Jeżeli w dowolnej kolumnie "Tylko do odczytu" znajduje się przynajmniej jedna komórka zamknięta poprzez zapis niepustej wartości, wtedy dojdzie do "zamknięcia struktury" całej tabelki. Niemożna dodawać i usuwać kolumny lub wiersze, zmieniać strukturę tabelki. Strukturę, rozmiar tabelki, należy zmieniać przed zapisem pierwszej niepustej wartości do kolumny "Tylko do odczytu".

Patrz również:
Przykład:
W obiekcie "/Data/Params" (typu PmDataTable) zostanie włożona 1 nowa kolumna na koniec tabeli. kolumna będzie mieć nazwę "abc" oraz typ danych Long:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oDataTable
Set oDataTable = pMe.Pm("/Data/Params1")
oDataTable.InsertCol -2, "abc", 3  '3=vbLong
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice