Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmDataTable (Tabela danych)

Opis:
Patrz: PmDataTable - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt służy do definicji tabeli danych (dane 2-wymiarowe). Dane w tej tabeli są rozmieszczone do kolumn (columns) i wierszy (rows). Obiekt ten jest analogią tabeli bazy danych. Dla danej kolumny można określić typ danych kolumny oraz nazwę kolumny.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych PROMOTIC obiektów. Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot, PmFolder oraz PmPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Właściwości i metody:
Cols Ilość kolumn tabeli
EndOfTransfer Wywoła zdarzenie onEndOfTransfer
FindValue Wyszukanie wiersza z określoną wartością
GetArray Wytworzy tablicę (array) wartości z wybranych pozycji danych obiektu
GetColParam Zwraca parametr kolumny
InsertCol Włożenie nowej kolumny
InsertRow Włożenie nowego wiersza
Item Dostęp do wartości tabeli
LoadFromFile Wczytanie danych dla tego obiektu z pliku
LoadFromString Przyszeregowanie wartości do wybranych pozycji danych obiektu z wartości tekstowej
MaxCols Maksymalna ilość kolumn tabeli
MaxRows Maksymalna ilość wierszy tabeli
ReadFromWeb Odczyt danych z Web serwera w formacie XML
RemoveCol Usunięcie kolumny
RemoveRow Usunięcie wiersza
Rows Ilość wierszy tabeli
SaveToFile Zapisanie danych tego obiektu do pliku
SaveToString Wytworzy wartość tekstową z wybranych pozycji danych obiektu
SetArray Przyszeregowanie tablicy (array) wartości wybranym pozycjom danych obiektu
Sort Zesortowanie wierszy według wartości w danej kolumnie
WebClientIsReady Stwierdzi, czy obiekt jest gotów do zapisu/odczytu do Web serwera
WriteToWeb Wysłanie danych na Web serwer w formacie XML
Zdarzenia:
onEndOfTransfer Jest wywołane po zakończeniu transmisji danych
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
DataTable Definicja zakresu tabeli danych
Kolumny Definicja kolumn tabeli
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice