Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Kolumny - zakładka obiektu PmDataTable

Opis:
Definicja kolumn tabeli.
Pozycje konfiguracji jednej kolumny:
Nazwa Nazwa kolumny. Nazwa musi być w danej tabelce unikalna. Do kolumny można się odwoływać poprzez numer kolumny oraz jego nazwę. Patrz metoda Item
Typ danychTyp danych kolumny. Typ danych jest ważny dla całej kolumny, wszystkie zapisywane wartości zostaną zkonwertowane do danego typu danych. Wyjątkiem jest typ danych Variant, wtedy zmienna zachowa ostatnio zapisaną wartość wraz z typem danych.
 
Identyfikator wiersza:

W pierwszej kolumnie można zdeklarować typ danych jako Identyfikator. Wtedy wartości w pierwszej kolumnie są rozumiane jako identyfikatory wierszy. Identyfikator musi być w tej kolumnie unikalny. Do wiersza można się odwoływać poprzez numer wiersza lub jego identyfikator. Patrz metoda Item.

NotatkaNotatka do danej kolumny. Ma sens tylko w środowisku deweloperskim.
Tylko do odczytuJeżeli jest zaznaczone, wtedy do zmiennej kolumny można zapisać tylko raz. Patrz Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly).
Notatka:
Przy uruchomieniu aplikacji tabela posiada te kolumny, które są w tym miejscu zdefiniowane. Kolumny można zmieniać dynamicznie (Patrz metoda InsertCol, RemoveCol). Wtedy ustawienie w tej zakładce można rozumieć jako początkowe (domyślne) ustawienie kolumn.
 
Maksymalna ilość kolumn jest zależna od Runtime licencja PROMOTIC oraz wynosi: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 oraz PmRtXX: XX (na przykład PmRt100: 100).
 
Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly):

Z powodu licencjonowania każda komórka tabelki zwiększa wielkość aplikacji. Jeżeli w obiekcie PmDataTable zostanie zaznaczona kolumna jako "Tylko do odczytu", wtedy komórki tej kolumny nie zwiększają wielkości aplikacji pod względem licencjonowania. To umożliwi również w aplikacjach z mniejszą ilością punktów stosować dany obiekt w celu przechowywania wartości konfiguracyjnych, które na czas działania aplikacji są stałymi. Realizacyjnie jest to zapewnione w taki sposób, że do kolumn "Tylko do odczytu" można wpisać wartości tylko raz. Ograniczenia dla pojedyńczych metod obiektu PmDataTable z powodu kolumn "Tylko do odczytu" są opisane w notatce tej metody.

Na początku jest każda komórka pusta. Pustą komórką jest również komórka z wartością 0, pustym łańcuchem "". Do takiej komórki można wpisać nową wartość. Po zapisie niepustej niezerowej wartości w kolumnie "Tylko do odczytu" dojdzie do "zamknięcia komórki". "Zamknięta komórka" stanie się stałą, bez możliwości zapisu. Do pozostałych "niezamkniętych" komórek można nadal zapisywać. W przypadku metod, które umożliwiają zapis do większej ilości komórek, zostanie wykonany zapis tylko do "niezamkniętych komórek", zawartość "zamkniętych komórek" pozostanie bez zmian.

Jeżeli w dowolnej kolumnie "Tylko do odczytu" znajduje się przynajmniej jedna komórka zamknięta poprzez zapis niepustej wartości, wtedy dojdzie do "zamknięcia struktury" całej tabelki. Niemożna dodawać i usuwać kolumny lub wiersze, zmieniać strukturę tabelki. Strukturę, rozmiar tabelki, należy zmieniać przed zapisem pierwszej niepustej wartości do kolumny "Tylko do odczytu".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice