Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastTextErr - wlaściwość obiektu PmCommMsg

Opis:
Tekstowy opis błędu ostatniej transmisji wiadomości komunikacyjnej.
Składnia:
LastTextErr As String
Wołanie:
s = oCommMsg.LastTextErr
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Właściwość można zastosować na przykład w alarmach komunikacyjnych, jeżeli podczas transmisji dojdzie do błędu. Do stwierdzenia liczbowej wartości błędu ostatniej transmisji wiadomości służy właściwość LastErr. Łączną ilość błędów można stwierdzić przy pomocy metody PmCommMsg.GetCount lub PmComm.GetCount (stosowne do stwierdzania problemów w komunikacji).
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice