Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetCount - metoda obiektu PmCommMsg

Opis:
Stwierdzi ilość transmisji tego obiektu
Składnia:
GetCount(nType As Long) As Long
Wołanie:
n = oCommMsg.GetCount(nType)
Parametry:
nType(Long) Określa transmisje, których ilość chcemy stwierdzić:
0 - Ilość wszystkich transmisji (poprawnych i niepomyślnych) w tym obiekcie od uruchomienia aplikacji (suma typu 1 i 2)
1 - Ilość wszystkich poprawnych transmisji w tym obiekcie od uruchomienia aplikacji
2 - Ilość wszystkich niepomyślnych transmisji w tym obiekcie od uruchomienia aplikacji
3 - Ilość ostatnich niepomyślnych transmisji w tym obiekcie. Ta liczba zostaje wyzerowana przy każdej pomyślnej transmisji.
Notatka:
Przez pojęcie "transmisja" jest tutaj rozumiana akcja, która zostanie zakończona zdarzeniem onEndOfTransfer. Jeżeli w parametrach łącza szeregowego (lub w parametrach Ethernetu) konfigurator Ilość powtórzeń przy nieudanej transmisji ma wartość większe niż 1, wtedy w przypadku błędu wiadomość jest powtarzana kilkakrotnie lecz z punktu widzenia tej statystyki chodzi wciąż o jedną transmisję.

Jeżeli w zdarzeniu onEndOfTransfer parametr pEvent.Error = 0, wtedy chodzi o "pomyślną transmisję", w innym przypadku chodzi o "transmisję zakończoną błędem".

Przykład:
Jeżeli w danym obiekcie 5x za sobą dojdzie do błędu komunikacji, wtedy ostrzeż (np. wywołaj alarm, itd.)
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

If oCommData.GetCount(3) > 5 Then
  '... Akcja dla ostrzeżenia niepoprawnego działania komunikacji
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice