Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onBeginOfTransfer - zdarzenie objektu PmCommMsg

Opis:
Zdarzenie jest wywołane zawsze przed początkiem tramisji wiadomości typu Master.. Jest wywołane bezpośrednio po wywołaniu metody Run. Metoda Run może być wywoływana w skrypcie lub automatycznie, jeżeli jest włączona właściwość AutoRunEnabled.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PROMOTIC obiektu, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.

Ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji, to parametr pEvent nie jest w nim wykorzystany.

Notatka:
Zdarzenie jest wywołane tylko dla wiadomości typu Master (tzn. jeżeli konfigurator Typ wiadomości jest ustawiony na Master). W niniejszym zdarzeniu można na przykład wypełnić transmitowane dane w zakładce Dane-wysłanie.
Przykład:
Transmitowane dane zostaną wypełnione 3 zmiennymi z obiektu typu PmData w kotłowni.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oData
Set oData = pMe.Pm("/Kotlownia/Data")
pMe.WriteVars.Item("Temperatura").Value = oData.Item("Temperatura1").Value
pMe.WriteVars.Item("Moc").Value = oData.Item("Moc1").Value
pMe.WriteVars.Item("Cisnienie").Value = oData.Item("Cisnienie1").Value
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice