Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StopBits - wlaściwość obiektu PmComm

Opis:
Ilość bitów stopu łącza szeregowego.
Składnia:
StopBits As Long
Wołanie:
n = oComm.StopBits
Wartości:
Standardowymi wartościami są:
0 - 1 bit stopu
1 - 1.5 bita stopu
2 - 2 bity stopu
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Ilość bitów stopu" niniejszego obiektu.

Wykorzystanie tej własności jest bardzo niestandardowe i jest zalecane tylko w przypadkach specjalnych.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice