Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Rts - wlaściwość obiektu PmComm

Opis:
Wartość sygnału RTS łącza szeregowego.
Składnia:
Rts As Long
Wołanie:
oComm.Rts = n
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Sterowanie działaniem RTS" niniejszego obiektu.

Standardowymi wartościami są 0 i 1. Odczyt tej wartości nie jest zaimplementowany.

Wykorzystanie tej własności jest bardzo niestandardowe i jest zalecane tylko w przypadkach specjalnych.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice