Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Parity - wlaściwość obiektu PmComm

Opis:
Wartość parzystości transmisji łącza szeregowego.
Składnia:
Parity As Long
Wołanie:
n = oComm.Parity
Wartości:
0 - NO (żadna parzystość)
1 - ODD (nieparzystość)
2 - EVEN (parzystość)
3 - MARK (mark parity)
4 - SPACE (space parity)
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Parzystość" niniejszego obiektu.

Wykorzystanie tej własności jest bardzo niestandardowe i jest zalecane tylko w przypadkach specjalnych.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice