Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetProtParam - metoda obiektu PmComm

Opis:
Zwraca niektóre wartości ustawione w konfiguratorach zakładki PmComm > Parametry.
Składnia:
GetProtParam(sParam As String) As Variant
Wołanie:
val = oComm.GetProtParam(sParam)
Parametry:
sParam(String) Nazwa parametru.
"EthIPAddr" - Adres Ethernet IP. Wartość jest typu String.

Wartość można ustawić przy pomocy metody OpenPort lub w konfiguratorze "PmComm > Określanie parametrów Ethernet > Adres sieciowy".

Wartość tą nie można ustawić przy pomocy metody SetProtParam.

"EthPort" - Numer portu TCP/UDP. Wartość jest typu Integer.

Wartość można ustawić przy pomocy metody OpenPort lub w konfiguratorze "PmComm > Określanie parametrów Ethernet > Numer portu TCP/UDP".

Wartość tą nie można ustawić przy pomocy metody SetProtParam.

"SerPort" - Port szeregowy. Wartość jest typu String.

Wartość można ustawić przy pomocy metody OpenPort lub w konfiguratorze "PmComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy".

Wartość tą nie można ustawić przy pomocy metody SetProtParam.

"ProtType" - Wartość jest typu String.

Ten parametr można zastosować w driverze komunikacyjnym PmSNMP: Określa wersję SNMP oraz dodatkowe parametry tej wersji. Patrz Zmiany parametrów protokołu SNMP.

Wartość zwrotna:
Wartość parametru sParam.
Przykład1:
Stwierdzi parametry komunikacji Ethernet:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sVal1, sVal2
sVal1 = oComm.GetProtParam("EthIPAddr")
sVal2 = oComm.GetProtParam("EthPort")
W zmiennej sVal1 biędzie string, np. "192.168.1.2"
W zmiennej sVal2 biędzie liczba, np. 161
Przykład2:
Stwierdzi wartości parametrów protokołu drivera PmSNMP:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sVal
sVal = oComm.GetProtParam("ProtType")
W zmiennej sVal biędzie string, np. "snmpVer:1;commRO:public;commRW:private;"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice