Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetCount - metoda obiektu PmComm

Opis:
Stwierdzi ilość transmisji tego obiektu
Składnia:
GetCount(nType As Long) As Long
Wołanie:
n = oComm.GetCount(nType)
Parametry:
nType(Long) Określa transmisje, których ilość chcemy stwierdzić:
0 - Ilość wszystkich transmisji (poprawnych i niepomyślnych) w tym obiekcie od uruchomienia aplikacji (suma typu 1 i 2)
1 - Ilość wszystkich poprawnych transmisji w tym obiekcie od uruchomienia aplikacji
2 - Ilość wszystkich niepomyślnych transmisji w tym obiekcie od uruchomienia aplikacji
3 - Ilość ostatnich niepomyślnych transmisji w tym obiekcie. Ta liczba zostaje wyzerowana przy każdej pomyślnej transmisji.
Notatka:
Tu stwierdzona ilość transmisji jest określona sumą transmisji wszystkich podobiektów typu PmCommData (patrz metoda PmCommData.GetCount) oraz typu PmCommMsg (patrz metoda PmCommMsg.GetCount).
Przykład:
Jeżeli w danym obiekcie 5x za sobą dojdzie do błędu komunikacji, wtedy ostrzeż (np. wywołaj alarm, itd.)
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

If oComm.GetCount(3) > 5 Then
  'Akcja dla ostrzeżenia niepoprawnego działania komunikacji
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice