Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ClosePort - metoda obiektu PmComm

Opis:
Zamknięcie szeregowego/ethernet portu komunikacyjnego tego obiektu.
Składnia:
ClosePort As Boolean
Wołanie:
oComm.ClosePort
Wartość zwrotna:
true - Port został pomyślnie zamknięty.
false - Port nie został zamknięty. Możliwa wada: Port nie był wcześniej otwarty lub jest otwierany (dla Ethernetu podłączanie może trwać dłuższy czas i w tym czsie nie można port zamknąć)
Notatka:
dla łącza szeregowego: Metoda ta zamknie na przykład port COM1 (COM2 ..) który następnie można zastosować do komunikacji przez inny obiekt lub inną aplikację. W celu kontynuacji transmisji przez ten obiekt musi zostać wywołana metoda OpenPort. Patrz Ustawienie parametrów łącza szeregowego.
dla Ethernetu: Opisywana metoda zamknie połączenie TCP. Dla transmisji UDP jest zbędnym wywołanie tej metody. Po zamknięciu połączenia: w celu kontynuacji transmisji z tym samym adresem i portem NIE musi zostać wywołana metoda OpenPort, ponieważ przed nową transmisją połączenie zostanie automatycznie otwarte. Patrz Określanie parametrów Ethernet.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice